de Rijksgebouwendienst

De eigenaar, de Rijksgebouwendienst, heeft een rapport laten opstellen naar aanleiding van klachten van de gebruikers van de 1 42 meter hoge kantoortoren. Veel ambtenaren van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen kampten met onduidelijke klachten over verkoudheid en hoofdpijn (Bron: Cobouw, 21 mei 2008). De economen van het CPB hebben kantoorruimte huren in eindhoven duidelijk stelling genomen in hun rapport over de huurwoningmarkt. De huurmarkt is ziek en de huren moeten omhoog richting de vrije markthuur. Daarmee houden zij de mythe van de markthuur in stand. Ten onrechte, zo betoogt Peter de Klerk, directeur-bestuurder Mozaïek Wonen in Gouda: “Het voordeel dat de huurders ‘incasseren’ als gevolg van de huurprijsregulering en de vrijwillige huurmatiging hebben de CPB-economen becijferd op € 14,5 miljard per jaar; de huren moeten verdubbelen! Hun diagnose: de woningmarkt is ziek ja, maar er is volstrekt onvoldoende grond te beweren dat de ‘vrije markthuren’ zo veel hoger zijn dan de huren zoals die nu worden gevraagd. Sinds de jaren 80 werden de huren sterk verhoogd. Volgens de CBS-woonkostenenquête kantoorruimte huren den haag centrum steeg de huurprijs (geschoond voor kwaliteit!) tussen 1979 en 1 999 met 147 procent, waar de prijsindex slechts met 69 procent steeg. De effecten konden niet uitblijven. De populariteit van het huren daalde fors; leegstand dreigde en corporaties begonnen de campagne ‘Huren, dat kan natuurlijk ook’. Iedereen weet nog wel wat er daarna gebeurde. Kopen werd razend populair, zodat de prijzen explodeerden. Menigeen moest zich weer verzoenen met zijn huurwoning en de wachttijden voor huurwoningen liepen weer op. De CPB-economen komen in hun rapport ‘Economische effecten van regulering en subsidiering van de huurmarkt’ weer eens met de mythe van de markthuren. Ze berekenen de vrije markthuur door de WOZ-waarde te vermenigvuldigen met het normale brutoaanvangsrendement van 5,4 procent. De werkelijke huur ligt dan zo’n € 14,5 miljard per jaar beneden die vrije markthuur. De huurders worden – zo beweert het CPB – jaarlijks met dit bedrag bevoordeeld. Huurders betalen niet te weinig. Allerlei cijfers uit Woononderzoek 2006 (Woon, 2006) laten dit zien. De kantoorruimte te huur haarlem centrum gemiddelde woonlastenquote van alle Nederlandse huurders bedraagt volgens dit onderzoek 36,4 procent. Dus 36,4 procent van het relatief lage besteedbare inkomen van huurders gaat op aan woonlasten. De woonquote van de doelgroepen bedraagt zelfs ruim 43 procent. Dure scheefheid alom. En zodanig hoge gemiddelde woonlasten dat er nauwelijks sprake kan zijn van goedkope scheefheid, bedrijfspand huren Tilburg waar men zich in Den Haag ten onrechte zo druk om maakt. Voorts: een derde van de Nederlandse huurders kan zich de huurwoning slechts permitteren doordat ze ook huurtoeslag krijgen. Hoe kan de markthuur dan omhoog?” (Bron: Aedes-Magazine 24, 2008)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *