De resultaten van de evaluatie

De resultaten van de evaluatie worden vervolgens aan de leveranciers voorgelegd en met hen besproken. In de praktijk is gebleken dat deze gesprekken vaak leiden tot belangrijke verbeteringen in de relatie met de leverancier. Het voordeel van deze methode is gelegen in haar eenvoud. De nadelen zijn dat de evaluatieresultaten berusten op een persoonlijke beoordeling en dat
een duidelijke normstelling ontbreekt. In ons voorbeeld kantoor huren eindhoven worden alle beoordelingscriteria even zwaar in de beoordeling meegenomen. Het laatste nadeel van de subjectieve methode kan worden ondervangen met behulp van de gewogenfactorscoremethode. Het doel van deze methode is dat men een totaal beoordelingscijfer verkrijgt dat vergeleken kan worden met een normcijfer. Ligt de leveranciersscore lager dan de norm, dan komt de leverancier in principe niet in aanmerking voor de order. Deze methode berust in hoge mate op gekwantificeerde gegevens. Kwalitatieve aspecten worden buiten kantoor huren den haag beschouwing gelaten. Doorgaans worden de volgende factoren in het beoordelingssysteem opgenomen: 1 leveringsbetrouwbaarheid 2 kwaliteitsbetrouwbaarheid 3 prijsstelling.
TUSSENVRAAG 5.6 Motiveer waarom er onderscheid wordt gemaakt tussen leveranciersbeoordeling en leveranciersprestatie.
Ad 1 Leveringsbetrouwbaarheid Naast een kwalitatieve beoordeling leent het aspect leveringsbetrouwbaarheid zieh ook voor een meer kwantitatieve benadering. Bekeken kantoor huren haarlem wordt dan in welke mate de leverancier zijn leveringsverplichtingen ten aanzien van leveringsdatum en hoeveelheid in het verleden is nagekomen. Daarbij geldt: hoe groter de overschrijding (of onderschrijding), des te ernstiger dit de leverancier wordt aangerekend. Een voorbeeld zal een en ander verduidelijken (Van Weele, 2008). Over de prestaties van leverancier A zijn de gegevens bekend die in tabel 5.1 staan vermeid.
Te vroeg en te laat leveren, alsmede te veel en te weinig leveren worden de leverancier volgens tabel 5.2 aangerekend.
Uit tabel 5.2, waarover men het binnen de kantoor huren tilburg material-managementorganisatie eens moet zijn, wordt duidelijk dat de leverancier voor te laat leveren strenger wordt gestraft dan voor te vroeg leveren. Toepassing van tabel 5.1 en 5.2 levert de volgende berekening op van het leveringsbetrouwbaarheidscijfer (LBC):

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *