De residuele huur methode

De residuele huur methode Een tweede methode om de waarde van een specifieke bestaand gebouw te berekenen is de residuele huur methode. Deze methode is toegepast bij de waardering van energiecentrales. De stappen zijn: 1. Er wordt een veronderstelling gemaakt over de ontwikkeling van een prijs, in dit geval de energieprijs; 2. Van deze prijs worden alle kosten van flexplek huren eindhoven efficiënte productie inclusief algemene kosten en winst afgetrokken; 3. Wat overblijft is voor elke periode het residu voor de huisvestingslasten: de residuele huur; HOOFDSTUK 6 – SPECIALE ONDERWERPEN 181 4. Als we de residuele huur contant maken bij een bepaalde discontovoet, dan vinden we de waarde van een bestaande centrale. Beleggingsrisico’s bij specifiek vastgoed De DCF-waarde curve kan gebruikt flexplek huren den haag worden om de risico’s voor de belegger te berekenen bij verhuur van een specifiek object. Bij beëindiging binnen de geschatte levensduur is de gecalculeerde DCF-waarde in dat jaar minus een eventuele restwaarde (bijvoorbeeld de grondwaarde minus sloopkosten) het risico van de belegger. Een opslag op de kostprijsdekkende huur, die het risico moet dekken, kan hiermee worden berekend. Een andere mogelijkheid is om de huurder een aandeel in de investering te laten nemen. Stel dat een huurder een 20-jarig contract sluit en het gebouw een levensduur van 50 jaren heeft, dan kan het risico van niet door kunnen verhuren na 20 jaar berekend en contant gemaakt worden. Dit zou dan de inbreng van de huurder zijn. In figuur 6.31 is schematisch aangegeven hoe deze bedrijfswaarde curve verloopt, waarbij als definitie geldt: de bedrijfswaarde geeft op ieder tijdstip aan wat de DCF-waarde is van de toekomstige netto kasstromen, inclusief de restwaarde op het eind van de exploitatieperiode. Als flexplek huren haarlem investering bij aanvang geldt de huidige nieuwbouwwaarde. In het voorbeeld is die gelijk aan 10.000.000. De berekende boekwaarde in figuur 6.31 is gebaseerd op het volledig lineair afschrijven van de opstal. 14.000.000 12.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 10 15 20 25 30 35 40 45 50 FIGUUR 6.31: DCF-WAARDE EN BOEKWAARDE IN DE TIJD De exploitatiekosten zijn met behulp van onderhoudscycli en aannamen voor de overige kosten redelijk goed in te schatten. Voor de restwaarde op het eind van de exploitatieperiode zijn meerdere technieken beschikbaar. Vaak zal hier de grondwaarde minus de flexplek huren tilburg sloopkosten worden aangehouden. Daarnaast is de kostprijs van vermogen, de rendementseis, bekend. Indien nu een onderbouwde aanname wordt gedaan voor de ontwikkeling van het gebruiksnut vertaald in de ontwikkeling van huurprijs, dan kan de kostprijsdekkende huur in het eerste jaar worden berekend. Daarna is de bedrijfswaarde curve eenvoudig te berekenen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *