De probleemformulering

De probleemformulering begint op het moment dat de beheerder van een gebouw signalen krijgt dat er iets mis is, of dat het wenselijk is verbeteringen aan te brengen. Het kan ook zijn dat het management de exploitatiewijze van gebouwen wil doorlichten. Het regelmatig bedrijfspand huren eindhoven doorlichten van de exploitatie biedt het management immers de mogelijkheid het eigen handelen te toetsen. 5.3 Van vastgoedbeheer naar vastgoedmanagement Het beheren van vastgoed behoort tot één van de oudste vakgebieden ter wereld. In de loop der eeuwen hebben de ontwikkelingen binnen dit vakgebied bedrijfsruimte huren den haag natuurlijk niet stilgestaan. Met name de laatste vier decennia zijn de ontwikkelingen in een stroomversnelling geraakt. Zo laat de ontwikkeling van vastgoedbeheer naar vastgoedmanagement zich als volgt omschrijven. Tot de jaren zestig waren vastgoedobjecten eigendom van de industriële ondernemingen die ze gebruikten. In de jaren zestig ontstond bij deze ondernemingen echter een grote vraag naar huurpanden, omdat zij het in het vastgoed opgeslagen kapitaal beter in de meer renderende bedrijfsactiviteiten konden steken. Door het ontstaan van huurpanden ontstond ook de behoefte bij verhuurders om deze panden te beheren. De jaren tachtig worden gekenmerkt door een spectaculaire groei. Er bestaat veel vraag naar met name kantoorruimte. Op de bedrijfspand huren haarlem kantorenmarkt slaat de euforie toe door de gunstige aanvangsrendementen. Massaal begint men op risico te ontwikkelen. De strategie met betrekking tot het vastgoedbeheer blijft beperkt tot technisch en admi- 1 36 VASTGOEDMANAGEMENTCONCEPT 5.4 nistratief beheer. De ontwikkeling en acquisitie van vastgoedobjecten krijgen alle aandacht. De vroege jaren negentig zijn voor de vastgoedmarkt minder florissant. Vanwege de enorme kantoorontwikkelingen in de jaren tachtig heeft de vastgoedmarkt te kampen met een groot overaanbod. Veel projecten zitten bedrijfspand huren Tilburg echter al te ver in de pijplijn. Hierdoor neemt het aanbod nog verder toe. Dit alles leidt tot een enorme leegstand, die in 1 994 zijn piek bereikt met een percentage van 1 4%, en een sterke daling van de aanvangsrendementen. De ontwikkelstroom komt tot stilstand en er wordt veel gedaan om potentiële klanten te lokken, door bijvoorbeeld bijdragen in scheidingswanden, inventaris en afkoop van bestaande huurcontracten. Eind jaren negentig treedt een voorzichtig herstel van de vastgoedmarkt op door de toename van de vraag naar en de afname van het aanbod van vastgoed. In de jaren negentig treedt er in de vastgoedwereld – noodgedwongen – eveneens een accentverschuiving op van vastgoedontwikkeling naar het beheer van vastgoed. Men gaat zich afvragen hoe de leegstand kan worden verkleind en hoe het beheer het rendement op vastgoed kan verbeteren. Men gaat beseffen dat het beheer van vastgoed ook een commercieel aspect heeft, naast het technische en administratieve aspect. Het commerciële aspect omvat dan zaken als relatiebeheer en huurderssatisfactie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *