De ontwerpparameters

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Ontwerpparameters zijn bepalend voor de arbeidsverdeling in een organisatie.
De belangrijkste ontwerpvariabelen zijn: a functiespecificatie: dat wil zeggen het aantal taken per functie en toekenning van verantwoordelijkheden en bevoegdheden; b omvang van afdelingen of groepen: heeft betrekking op het aantal werknemers per afdeling of groep; c centralisatie of decentralisatie: de mate waarin bevoegdheden aan medewerkers en managers lager in de hiërarchie worden toegekend; d formalisering van het gedrag: door middel van onder meer regels, procedures en vergaderruimte huren eindhoven functiebeschrijvingen kan de uitvoering van werkzaamheden worden gestandaardiseerd.
d Contingentiefactoren (situationele factoren) Rond de jaren zestig ontstaan benaderingen in de organisatietheorie die gekenmerkt worden door de aanname dat er niet één beste organisatiestructuur bestaat, maar dat de geschiktheid van een organisatiestructuur afhankelijk is van de situatie waarin de organisatie zich bevindt. Deze benadering wordt de contingentiebenadering genoemd. De contingentie-of situationele factoren beïnvloeden de keuze van de contingentiefactoren organisatiedelen, de coördinatiemechanismen en ontwerpparameters, en worden hier ook zelf weer door beïnvloed. Structuur van twee Brits-Nederlandse multinationals De twee grote Brits-Nederlandse combinaties hebben allebei een dubbele structuur: een juridische en een operationele.
Uni/ever Unilever kent twee beursgenoteerde vennootschappen. Die zijn ieder direct voor honderd procent eigenaar van regionaal of nationaal ingerichte vennootschappen, die op hun beurt weer eigenaar zijn van de bedrijven of werkmaatschappijen. De organisaties op het vasteland van Europa vallen meestal onder Uni lever NV. Die in het voormalige Britse Gemenebest vallen onder Unilever PLC. Unilever VS is een gezamenlijke dochter. In de praktijk heeft deze indeling geen betekenis. Unilever is een zogenaamde personele unie. De Raden van Bestuur van beide beursvennootschappen bestaan vergaderruimte huren haarlem uit dezelfde zeven mensen, zij het dat de voorzitter van Unilever NV een Nederlander is en die van Unilever PLC een Brit. Ook voor de winstverdeling maakt het bezit van de verschillende organisaties niets uit. Er is een contractuele afspraak dat de aandeelhouders van Unilever NV altijd 57 procent van de totale winst krijgen en die van Unilever PLC 43 procent. Unilever wordt ook anders bestuurd dan het juridisch is onderverdeeld. Het gehele concern is daartoe opgesplitst in twaalf business groups. De twaalf presidenten van de business groups vormen samen met het topteam van Uni lever -de zeven mensen die ook het bestuurz ijn van de beide beursvehicles – het Executive Council.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *