De integrale benadering

Gerelateerde afbeelding

Bij de integrale benadering worden alle functionele gebieden doorgelicht, en vervolgens worden de resultaten met elkaar in verband gebracht. Op deze wijze verkrijgt men een totaalbeeld van de organisatie. De laatste jaren is er steeds meer belangstelling voor de integrale benadering, aangezien veel problemen niet geïsoleerd kunnen worden benaderd. Een goed voorbeeld hiervan zijn de logistieke processen in organisaties die bijna op alle functionele gebieden betrekking hebben.
Organisatie Deskundigheid van het personeel Motivatie van het personeel • Aanpassingsvermogen van de organisatie .A. Figuur 2.8 Voorbeeld van performance-metingen binnen functionele gebieden
2 Intern onderzoek vanuit resultaten De tweede benadering van intern onderzoek is die vanuit resultaten. Hierbij wordt gekeken naar de financië- resultaten Ie aantrekkelijkheid van verschillende bedrijfsactiviteiten. Aandachtspunten zijn hierbij onder andere de winst(potentie) alsmede het strategisch perspectief van de activiteit.
Bij veel ondernemingen worden vergaderruimte utrecht samenhangende activiteiten onderverdeeld in bedrijfseenheden. Enkele kenmerken van bedrijfseenheden zijn bedrijfseenheden dat ze zich met hun product- of dienstenaanbod richten op duidelijk afgebakende markten. Voorts zijn bijna alle functies binnen een bedrijfseenheid terug te vinden zoals verkoop, inkoop, marketing, administratie, service enzovoort. Ook worden voor een bedrijfseenheid de resultaten van de activiteiten geadministreerd. Je kunt zeggen dat een bedrijfseenheid eigenlijk een zelfstandige onderneming binnen een concern is.
Deze bedrijfseenheden worden SBE’s genoemd: strategische bedrijfseenheden. De Amerikaanse benaming hiervoor is: ‘Strategie Business Units’, veelal afgekort tot SBU. Aangezien de Amerikaanse term veelvuldig wordt gebruikt zullen we deze voortaan hanteren. Het ‘strategische’ in het begrip SBU duidt erop dat de SBU een eigen strategie bepaalt die vanzelfsprekend binnen de ondernemingsstrategie moet passen. Een SBU kan bij grote ondernemingen een aantal product/markt-combinaties (PMC’s) omvatten. Onder een product/marktcombinatie wordt een SBU op een lager bedrijfsniveau verstaan. SBu’s of PMc’s kunnen worden gedefinieerd op basis van producten, afnemersgroepen, distributiekanalen of geografische gebieden. Een voorbeeld van een onderverdeling van een SBU in onderliggende PMc’s zien we in figuur 2.9. Binnen Randstad Holding NV zien we een viertal SBu’s. Binnen de SBU ‘Beveiliging’ wordt een splitsing gemaakt in een drietal PMC’s: Randon Beveiliging, Randon Meldkamer en Randon Services.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *