De inrijstelling en doorrijstelling

Palletstellingen zijn vooral geschikt voor hoeveelheden per artikel die beperkt zijn tot een grijplocatie en enkele bulklocaties. Als de voorraad van een bepaald artikel relatief groot is, behoeft men niet op ieder moment elke pallet te kunnen bereiken. In dat geval bieden de inrijstelling en doorrijstelling uitkomst. Bij deze opslagmethodiek worden de pallets achter elkaar in een diepe stelling geplaatst. Op deze wijze kan een zeer hoge vullingsgraad van een magazijnruimte worden gerealiseerd. De inrijstelling en doorrijstelling komen in aanmerking voor gepalletiseerde artikelen als er sprake is van beperkte kantoor huren eindhoven tot matige omslagfrequenties: grote voorraadvorming (in aantal pallets) per artikel, grote aan- en afvoerhoeveelheden per behandeling. Voor een doorrijstelling geldt in het bijzonder dat het fifo-principe wel ondersteund wordt. Een groot voordeel daarbij is de gunstige verhouding tussen opslag en gangpadgedeelte, waardoor een goede bezetting van de opslaghal kan ontstaan. Als nadelige aspecten kunnen worden gezien: de noodzaak om dergelijke stellingen continu gevuld te hebben, de enigszins hagere investering en de geringere toepasbaarheid van bijvoorbeeld magazijntrucks.
Draagarmstelling Een draagarmstelling is vooral kantoor huren den haag bedoeld voor goederen met lange afmetingen (ianggoed). Indien de draagarmstellingen voorzien worden van Iegborden, kunnen ook kortere en sterk in !engte varierende artikelen in combinatie met de langgoederen worden opgeslagen. Evenals dat het geval is bij de palletstelling en doorrolstelling, kan er een onderverdeling worden gemaakt in bulklagen en grijplagen. Relatieflichte goederen kunnen ook aan de kop van een stelling naar binnen worden geschoven. Er is dan sprake van een insteekstelling.
Legbord/vakkenstelling Voor kleine hoeveelheden per artikel is een palletplaats vaak veel te groot. In dat geval bieden vakken uitkomst. In een legbordstelling kunnen op de mimte met de afmetingen van een palletplaats soms wel honderden kleine artikelen in opslag liggen.
Doorrolstelling Waar er bij een doorrijstelling sprake is van een magazijntruck die de pallets diep wegzet in een stelling, gebeurt dit wegzetten in een doorrolstelling kantoor huren haarlem via een rollenbaan. Zowel pallets als dozen kunnen als afmeting worden gekozen bij de breedte van de rollenbaan. Het vullen van de stelling en het orderverzamelen uit de stelling vindt per definitie niet aan dezelfde kant van een stelling plaats. Op basis van de relatief hoge investeringen is een doorrolstelling alleen geschikt voor goederen met een relatief hoge omslagfrequentie.
Verrijdbare stelling In tegenstelling tot de inrij-/ doorrolstelling is het bij de verrijdbare stelling mogelijk om verschillende artikelen achter elkaar in een stelling weg te zetten. ledere stelling wordt eenvoudig zelfstandig verplaatsbaar gemaakt.
De verrijdbare constructie is toe te passen bij de palletstelling, de draagarmstelling en de legbord/vakkenstelling. Door de toepassing van de verrijdbare constructie kan men kantoor huren tilburg de stellingrijen die geen bewerking ondergaan tijdelijk tot een aaneengesloten blok formeren. Een belangrijk nadeel van deze opslagmethode is de relatiefhoge investering en het feit dat bijna altijd eerst stellingen moet worden verschoven alvorens men bij het gezochte artikel kan kamen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *