De formele besturingsstructuur

In een herseneconomie wordt het’industriele model’ van standaardisering, bevel en controle in toenemende mate disfunctioneel. De mate waarin een organisatie adequaat kan reageren op haar omgeving, is immers afhankelijk van het aantal interne variabelen kantoorruimte huren eindhoven dat van boven af kan worden gestuurd. Naarmate het productieproces ingewikkelder wordt, hebben bedrijven steeds meer ‘mentale overcapaciteit’ nodig om de productie draaiend te houden. Daarom worden aan hetzelfde werk steeds hagere eisen gesteld.
Maar in een herseneconomie wordt het ‘industriele model’ van standaardisering, bevel en controle in toenemende mate disfunctioneel. De interne regelcapaciteit, die bepaalt in hoeverre een organisatie adequaat kan reageren op haar omgeving, is dan immers afhankelijk van het aantal interne variabelen dat van boven af kan worden gestuurd. Nu bestaat er gelukkig in elke organisatie, naast de officiele besturingsstructuur die bepaalt wie wat mag regelen ten aanzien van welke kantoorruimte huren den haag besturingsproblemen, een informele regelcapaciteit. Die vormt de smeerolie voor de productiemachinerie. Heel veel problemen in het werk van alle dag worden opgelost door het improvisatievermogen van de mensen op de werkvloer. Op dit gegeven is het principe van de stiptheidsactie gebaseerd: als alles verloopt ‘volgens het boekje’ loopt het systeem prompt vast. Naarmate de productie abstracter wordt, wordt ook de informele kantoorruimte huren haarlem regeling steeds ingewikkelder en vergt van de betrokkenen meer ‘hersencapaciteit’. Dit gegeven kan verklaren dat aan hetzelfde werk steeds hogere eisen worden gesteld met betrekking tot competenties en opleiding. Het menselijk kapitaal wordt wel degelijk benut, want bedrijven hebben ‘mentale overcapaciteit’ nodig am het productieproces draaiend te houden. Niet voor niets speien naast formele opleidingscriteria ‘persoonlijke eigenschappen’ -communicatieve vaardigheden, organisatievermogen, houding – een steeds belangrijker kantoorruimte huren tilburg rol in de selectie op de arbeidsmarkt. Het zijn juist deze eigenschappen die de informele regelcapaciteit vergroten, met behoud van de formele besturingsstructuur.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *