De doorlooptijd van functies en opleidingen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Welk aspect van management vindt u het leukst in uw huidige functie? Een manager oefent doelbewust invloed uit op mensen en processen in zijn omgeving. Daarmee kun je uiting geven aan eigen creativiteit en het belang bepalen op basis van eigen opvattingen, keuzes en interpretatie van ontwikkelingen in de omgeving.
Over wat voor soort vaardigheden moeten toekomstige managers beschikken? De manager van nu zal internationale werk-en studie-ervaring moeten hebben. Hij is allround en taak-en competentiegericht; hij zal voortdurend moeten presteren en leren. Hij is daarbij georiënteerd op employability. Functies veranderen iedere 4 jaar. Daarom is een permanente externe oriëntatie op ontwikkelingen binnen branche en markt noodzakelijk.
In wat voor opzicht heeft de ‘globalisering’ invloed op uw organisatie? Nederland is een klein land en van nature een handelsland. Kennisexport is flexplek huren eindhoven een voor de hand liggende kernactiviteit. Zeker als we ons realiseren dat kennisintensieve dienstverlening in een ‘global village’ een heel belangrijke economische factor wordt, belangrijker dan het produceren van materiële goederen. Daarmee parallel loopt de integratie van mens en techniek, waarbij plaats en tijd steeds minder bepalend zijn. Dit betekent voor een kennisinstelling dat afgestudeerden geschikt moeten zijn om in een technologisch hoogontwikkelde internationale gemeenschap te functioneren.
Wat is de invloed van technologische ontwikkelingen op uw organisatie? De doorlooptijd van functies en opleidingen is als gevolg van vooral ICT veel korter geworden. Onderwijs transformeert van een gesloten structuur -de docent heeft kennis en programmering in zijn hoofd en draagt deze over -naar een open structuur. De student vergaart zelf de kennis via internet en andere bronnen en de docent begeleidt en organiseert taakgerichte assesments. Daarnaast zal hoger onderwijs ook flexplek huren haarlem snel flexibiliseren van traditioneel dag-en avondonderwijs naar vele modaliteiten die korter of langer duren, die onderbroken worden doorwerkperiodes et cetera.
371

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *