De beta-universiteiten

En de belangstelling van de wetenschappers loopt ook niet altijd parallel met de belangen van het bedrijfsleven. ‘De industrie roept bijvoorbeeld dat de kantoorruimte huren eindhoven universiteiten te weinig doen aan polymeerchemie. Maar dat is voor onderzoekers niet zo interessant. Een beetje saaie bouwstenenchemie: als je een lange keten hebt, heb je een polymeer. En dan wat?’ Je zou kunnen zeggen dat DSM dat onderzoek dan maar in zijn eigen laboratorium moet doen. ‘Maar daar heeft DSM wel afgestudeerden voor nodig die dat terrein in hun studie gehad hebben. Ze kunnen het in hun eigen laboratorium niet doen als het niet aan de universiteiten wordt onderwezen.’ In dit klimaat wordt de druk steeds groter om aan het bedrijfsleven de regie van het wetenschappelijk bedrijf toe te kennen. Ondernemers menen kantoorruimte huren den haag┬áimmers te weten waaraan de maatschappij behoefte heeft. De voorzitter van de werkgeversverenigingVNO-NCW windt er geen doekjes om.’Wetenschappelijke instellingen moeten het als hun missie zien om voor het bedrijfsleven te werken’, stelt hij.3 ‘Desnoods moet de overheid hen hiertoe dwingen.’ En zoals het een topmanager betaamt, heeft hij alvast een reorganisatie in petto. ‘De
beta-universiteiten hadden allang gefuseerd moeten zijn.’ Want schaalvergroting betekent efficiency, nietwaar?’
Productie van ‘wetenschappelijke waar’
‘Er is een verschuiving opgetreden in de planning en regulering van de kennisarbeid, eerst binnen commerciele ondernemingen en tegenwoordig ook binnen kantoorruimte huren haarlem universiteiten en het publieke onderzoek’, stelt De Wilde in zijn oratie (juni 2001 ). ‘Tot in de jaren zestig stonden onderzoekers primair onder toezicht van de eigen disciplinaire professie: die bepaalde de agenda van hun werk en schermde dat werk ook af. Een groot deel van het beroepsmatig handelen was onttrokken aan de kennis en de zeggenschap van de werkgever.’ Maar in een tijdperk waarin alles op financieel resultaat wordt gewaardeerd, brokkelt de macht van de professionele status af. ‘In plaats van een no go oreo voor het management is het werk van professionals in toenemende mate open kernen te liggen voor onderzoek, en is het object kantoorruimte huren tilburg geworden van strategische planning en controle.’ De ‘taylorisatie van het kenniswerk’ hoeft niet meteen te betekenen dat mensen hun wetenschappelijke zelfstandigheid verliezen. Wel dat de mate van autonomie afhankelijk wordt gemaakt van de te verwachten innovatieve productiviteit.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *