De belanghebbende

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Burgemeester en wethouders moeten dus nagaan of de omstandigheden die de belanghebbende aanvoert inderdaad uitstel van de aanvang of opschorting van de bouw rechtvaardigen.
De Woningwet regelt de intrekking van winkel huren eindhoven een bouwvergunning; er zijn geen speciale voorschriften voor de intrekking van een weigering bouwvergunning. De intrekking kan ambtshalve plaatsvinden, derhalve zonder een verzoek. Indien de gemeente na het weigeren van de bouwvergunning toch wil voortgaan met de afhandeling van de aanvraag, kan de oude aanvraag opnieuw in behandeling genomen, waarbij volgens de Afdeling bestuursrechtspraak als datum van ontvangst genomen moet worden de datum waarop het intrekkingbesluit aan de aanvrager is winkel huren den haag gezonden (bekendgemaakt) (ABRvS 28 juni 1999, AB 1999/415). Voor belanghebbenden is het wenselijk dat het opnieuw in behandeling nemen wordt gepubliceerd, alsof een nieuwe aanvraag is ingekomen.
Het is mogelijk dat op één perceel een nog niet uitgevoerde bouwvergunning én ook een aanvraag bouwvergunning voor een ander bouwplan betrekking hebben. Die omstandigheid is geen reden om de bouwvergunning in te trekken. Intrekken van de eerste winkel huren haarlem bouwvergunning is wel mogelijk zodra de tweede bouwvergunning wordt verleend.
6.9 Handhaving
De behandeling van de handhavingsbepalingen van de Woningwet in paragraaf 5.7 had ook betrekking op nieuwbouw. Er wordt naar deze paragraaf verwezen. Art. la lid 2 Wonw bevat een algemene zorgplichtbepaling voor hem die bouwt:
‘( … ) 2 Een ieder die een bouwwerk of standplaats bouwt, gebruikt, laat gebruiken of sloopt, dan wel een open erf of terrein gebruikt of laat gebruiken, draagt er, winkel huren tilburg voor zover dat in diens vermogen ligt, zorg voor dat als gevolg van dat bouwen, gebruik of slopen geen gevaar voor de gezondheid of veiligheid ontstaat dan wel voortduurt.’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *