De arbeidsorganisatie

Er werden wetenschappelijk onderzoekers ingezet om een oplossing voor deze problemen te vinden. Al experimenterend pasten zij zowel de werkmethode als de arbeidsorganisatie zodanig aan dat er weer zelfstandige teams ontstonden, die snel konden reageren op onveilige en onzekere situaties. De resultaten ten aanzien van zowel de productiviteit als het kantoorruimte huren eindhoven ziekteverzuim waren opzienbarend. De !es die hieruit werd geleerd, is dat technische aspecten – werkmethode, structuur, beheersingssystemen – en de sociale elementen, zoals motivatie, gedrag, samenwerking en gemeenschappelijke doelgerichtheid, in een organisatie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Beide zijn variabel. Deze sociotechnische benadering was toen een doorbraak in de technische en kantoorruimte huren den haag gedragswetenschappen. Deze richtten zieh immers op de afzonderlijke technische dan wel sociale aspecten in een organisatie. De sociotechniek gaat ervan uit dat een organisatie in voortdurende wisselwerking staat met de omgeving, een zogenaamd ‘open systeem’. Daarbinnen stellen de beide aspecten – het technische en het sociale -elk hun speci
140
fieke eisen. Sociale eisen zijn bijvoorbeeld een zekere mate van uitdaging en variatie in het werk (zoals Marx al tachtig jaar tevoren had vastgesteld), de mogelijkheid om iets te leren, eigen verantwoordelijkheid te nemen, samen te werken met anderen enzovoort. Deze aspecten worden veelal ondergeschikt gemaakt aan de eisen die de techniek ‘nu eenmaal’ stelt. Maar bij kantoorruimte huren haarlem nader inzien blijkt de techniek niet zo’n absolute grootheid als zij vaak lijkt. Veel oplossingen die ingenieurs bedenken, zijn gebaseerd op keuzen waarbij -vaak onbewust -de sociale effecten over het hoofd worden gezien, zoals we zagen in het geval van de nieuwe productiehal voor de rubberfabriek. In de sociotechniek staat het zoeken naar een optimale combinatie van beide aspecten centraal. Daaruit ontstond het concept van het zelfsturende team en nieuwe inzichten betreffende de taak van het management. De primaire taak kantoorruimte huren tilburg van de manager is niet intern toezicht te houden, maar het onderhouden van externe contacten, bijvoorbeeld met klanten of andere bedrijfsonderdelen. Als de manager grotendeels bezig is met intern toezicht, wordt hij afgeleid van deze primaire taak.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.