Criteria

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Criteria moeten elkaar zo veel mogelijk aanvullen Wanneer tussen de criteria een tegenstrijdigheid aanwezig is, ontstaat een situatie dat uit de verschillende alternatieven geen uiteindelijke keuze gemaakt kan worden. Dit kan ertoe leiden dat via een compromis een oplossing gevonden wordt. Een andere manier is om aan bepaalde criteria een hogere prioriteit toe te kennen. • Criteria moeten het alternatief in al zijn facetten evalueren Bij het hanteren van een enkel of een beperkt aantal criteria is het gevaar aanwezig dat bepaalde effecten of gevolgen niet door de criteria omvat worden en buiten beschouwing blijven. Bij het uitvoeren van het alternatief kan men dan vreemd staan te kijken. Bij de evaluatie van alternatieven gaat het er echter om kantoor huren eindhoven rekening te houden met zoveel mogelijk facetten die een alternatief laten slagen of mislukken.
Bij het bestuderen van de alternatieven dient voorop te staan dat het alternatief dat het probleem het beste oplost, gekozen dient te worden. Hiervoor moeten wel de gevolgen van elk alternatief bekend zijn. Daarvoor is het noodzakelijk de te verwachten veranderingen die optreden bij het uitvoeren van een bepaald alternatief zo goed mogelijk in kaart te brengen. Elk opgesteld alternatief heeft zo zijn eigen positieve en negatieve gevolgen. Het in kaart brengen van deze positieve en negatieve ge- positieve en negatieve gevolgen volgen is van groot belang bij de uiteindelijke keuze tussen de alternatieven.
Deel b 1 Mensen en organisatie De Top-10 beslisfouten 1 1 Nalaten je eigen beslissingsprocedures kritisch te laten onderzoeken. 2 Geen gegevens bijhouden over de resultaten van je beslissingen in het verleden. 3 Resultaten achteraf zo uitleggen dat je je eigen positie of die van je manager beschermt. 4 Aannemen dat een groep van zeer intellectuele mensen samen automatisch goede beslissingen neemt. s Denken dat je alle informatie in je hoofd wel op een rijtje hebt en vervolgens impulsief gaan beslissen. 6 Misplaatst vertrouwen in vuistregels door je te baseren op informatie die gemakkelijk beschikbaar is en kantoor huren haarlem op feiten die je goed uitkomen. 7 Nalaten om feiten te verzamelen omdat je denkt dat je het al weet. 8 Een eenzijdige probleemstelling (veel mensen houden maar van één probleem en één oplossing). 9 Het verkeerde probleem oplossen. 1 O Informatie verzamelen en conclusies trekken, zonder de tijd te nemen om na te denken over de crux van de kwestie of de manier waarop de beslissing tot stand zou moeten komen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *