Coördinatie

Coördinatie De relatiebeheerder rekent tot zijn taak de zorg voor een tijdige afstemming met verhuurder en huurder. Veel verstoringen in de relatiesfeer bedrijfspand huren eindhoven zijn geen gevolg van het feit dat werkzaamheden niet worden uitgevoerd, maar ontstaan omdat de werkzaamheden niet volgens een vooropgezet plan en op een vooraf besproken wijze 302 VASTGOEDMANAGEMENT OP UITVOERINGSVLAK/OPERATIONEEL NIVEAU 9. 1 .3 worden uitgevoerd. De grondhouding moet zijn: helder informeren en goed communiceren. Tot de coördinatie door de relatiebeheerder behoren ook bedrijfsruimte huren den haag activiteiten gericht op optimalisatie van de marktpositie van vastgoedobjecten. Het gaat om het bevorderen van de interactie tussen de partijen die betrokken zijn bij het vastgoedobject. Werkzaamheden die behoren tot deze discipline bij bijvoorbeeld het beheer van een winkelcentrum zijn o.a.: – periodiek opstellen van een beleidsplan. Hierin worden, op basis van een analyse van de bestaande situatie, aanbevelingen gedaan met betrekking tot zaken als de samenstelling van de branche binnen een winkelcentrum, het ‘image’ van een bedrijfspand huren haarlem winkelcomplex, alsmede promotionele analyse en promotie- en public relationsactiviteiten; samenwerken met winkeliersverenigingen in winkelcentra voor het initiëren en doen uitvoeren van noodzakelijk geachte promotieactiviteiten; – het scheppen en in stand houden van de voorwaarden die nodig zijn om de consument zijn weg naar en in winkelcentra te laten vinden; analyse van marktontwikkelingen; – verzorgen van wervingscampagnes; adverteren; onderhouden van contacten met de media; ontwikkelen en bewaken van de huisstijl. Tot de coördinatie door de relatiebeheerder behoren ook die activiteiten die erop gericht zijn de marktpositie van huurders te verbeteren, door voorstellen te doen op het gebied van financiering, advisering of facilitaire leveringen. Andere onderzoeken betreffen bijvoorbeeld doelgroepenanalyse, satisfactieonderzoeken, space-planning bedrijfspand huren Tilburg of eventuele installatietechnische aanpassingen, enz. 9 .1.3 Het contractmanagement Het contractmanagement betreft het contractbeheer en de contractmutaties. De agenda van de relatiebeheerder zal deels worden gevuld vanuit de contractanalyse die hij j aarlijks zal uitvoeren en vanuit de rapportagemomenten. Speerpunten daarin zijn het voorkomen en opheffen van leegstand. Overleg tussen de relatiebeheerder en de vastgoedbeheerder, eventueel aangevuld met de vastgoedmanager, zal nodig zijn wanneer de situatie de mogelijkheden van de relatiebeheerder en de vastgoedmanager overstijgt. Op dat moment zal er naar waarschijnlijkheid eerder sprake zijn van een vraagstuk dat op beleidsniveau zal moeten worden afgehandeld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *