Certificering van kwaliteitssystemen

Gerelateerde afbeelding

Uit de op pagina 548 e.v. genoemde knelpunten blijkt dat om te komen tot een integrale kwaliteitszorg, belangrijke veranderingen op bijna alle terreinen in de organisatie noodzakelijk zijn. Dat vergt de nodige tijd en kan niet op korte termijn worden afgedwongen.
Aan de uitvoering van (integrale) kwaliteitszorg zal een kwaliteitssysteem ten grondslag moeten liggen. Hiermee worden een organisatorische structuur, verantwoordelijkheden, procedures en voorzieningen bedoeld. Als een kwaliteitssysteem van een organisatie voldoet flexplek huren eindhoven aan door een externe instantie bepaalde normen en eisen, kan een certificaat of diploma worden verstrekt. De normen en eisen geven een beschrijving van de voorwaarden waaraan het kwaliteitssysteem moet voldoen. Het certificeren van kwaliteitssystemen wordt steeds belangrijker voor ondernemingen. Enkele redenen hiervoor zijn:8 De steeds hoger wordende kwaliteitseisen van de afnemer/consument. Indien een onderneming beschikt over een kwaliteitscertificaat kan dit voor de afnemer een kenmerk van zekerheid en betrouwbaarheid flexplek huren haarlem worden gezien. 2 De Europese eenwording (Europese Unie) met z’n toename van concurrentie in verschillende marktsegmenten. Een onderneming die beschikt over een internationaal erkend kwaliteitscertificaat kan haar positie op de markt aanzienlijk verbeteren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.