Beschermde monumenten

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Aanwijzing van beschermde monumenten Volgens art. 3 Monw kan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen onroerende monumenten aanwijzen als beschermd monument. Hij kan dat doen op eigen initiatief of op verzoek van een winkel huren eindhoven belanghebbende. Tevoren vraagt de minister advies aan de raad van de gemeente waarin het monument is gelegen. Indien het gebouw is gelegen buiten de bebouwde kom van de gemeente, vraagt hij tevens advies aan Gedeputeerde Staten. Hij doet de eigenaar en andere zakelijk gerechtigden mededeling van de adviesaanvraag. Voor een zakelijk gerechtigde is een aanwijzing als monument zeer ingrijpend: hij wordt sterk belemmerd in hetgeen hij met het monument, meestal een gebouw, kan doen. Om te voorkomen dat na de mededeling aan de eigenaar ongewenste plannen worden uitgevoerd, gaat de bescherming van het monument al in op het moment winkel huren den haag dat de eigenaar de mededeling van de adviesaanvraag krijgt.
302 8 Overige wetten voor ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
De minister geeft de eigenaar en de andere zakelijk gerechtigden de gelegenheid om zich te laten horen. De gemeenteraad moet binnen vijf maanden na de adviesaanvrage advies geven. Voordat de minister beslist, hoort hij de Raad voor het Cultuurbeheer, waarin deskundigen zitting hebben. Binnen tien maanden na het verzenden van zijn adviesaanvraag aan de gemeenteraad, beslist de minister over de aanwijzing. Volgens art. 4 Monw stelt de minister burgemeester en wethouders winkel huren haarlem vervolgens van zijn beslissing op de hoogte. Bij een aanwijzing leggen burgemeester en wethouders de beschikking ter inzage en maken dit bekend. De minister zendt ook een afschrift van de inschrijving in het register aan burgemeester en wethouders en aan de bewaarder van de hypotheekregisters en het kadaster. Burgemeester en wethouders leggen het afschrift van de inschrijving ter inzage. De aanwijzing wordt overgeschreven in de openbare registers en in het kadaster wordt melding gemaakt van de aanwijzing. Tegen de aanwijzing als monument staan de normale rechtsbeschermingsmogelijkheden van de Awb ter beschikking.
Alle door de minister aangewezen monumenten worden door de minister in een register ingeschreven (art. 6 Monw).
Op grond van hun autonome winkel huren tilburg bevoegdheden uit de Gemeentewet en de Provinciewet kunnen de gemeenteraden en Provinciale Staten in gemeentelijke en provinciale verordeningen in het algemeen gebouwen aanwijzen als gemeentelijk en provinciaal monument.

280 thoughts on “Beschermde monumenten

  1. Pingback: snorting viagra
  2. Pingback: cost of cialis
  3. Pingback: free dating flirt
  4. Pingback: priligy prostate
  5. Good post. I learn something totally new and challenging on sites I
    stumbleupon on a daily basis. It’s always exciting to read content from other writers and practice something
    from their web sites.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.