Bepalen van doelstellingen, resultaten en prestatienormen

Gerelateerde afbeelding

Bij het vaststellen van de doelstellingen spelen twee zaken een belangrijke rol. Enerzijds moeten alleen die resultaatgebieden gekozen worden waarop de ondergeschikte invloed kan uitoefenen en die voor de effectiviteit van de taakuitoefening belangrijk zijn. Anderzijds moeten de doelstellingen zo veel mogelijk kwantitatief zijn. Aan het einde van de periode zal het presteren van flexplek huren eindhoven de ondergeschikte beoordeeld moeten worden. Om te kunnen beoordelen of iemand goed gewerkt heeft, zal een norm bekend moeten zijn. Wanneer de doelstellingen en normen in kwantitatieve zin zijn geformuleerd kan de meetbaarheid en de beoordeling objectiever plaatsvinden. Na de beoordeling begint het proces van doelstelling-en resultaatbepaling opnieuw. Wanneer de vaststelling van doelstellingen en resultaatgebieden heeft plaatsgevonden gaat het eigenlijke werk beginnen. Zowel de leiding als de ondergeschikte heeft hierbij specifieke taken. De ondergeschikte zal door gericht handelen proberen de gestelde doelen te behalen. De leiding heeft in dit proces de taak de ondergeschikte
hierbij ondersteuning te geven. Zoveel mogelijk flexplek huren haarlem belemmeringen die de ondergeschikte bij het handelen ondervindt, zullen opgeheven dienen te worden. De ondergeschikte dient bij zijn handelen zo min mogelijk door factoren buiten zijn invloed afgeremd te worden.
In veel organisaties wordt management by objectives toegepast. Zowel voor de leidinggevende, voor de ondergeschikte als voor de organisatie biedt mbo voordelen.9

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *