Balanced ScoreCard (BSC)

Balanced ScoreCard (BSC) Deze module ( 1 0. 1 .6) is ontwikkeld om de dagelijkse processen in de vastgoedorganisatie te kunnen volgen en de ontwikkeling ervan te relateren aan de strategische doelen van de organisatie. Tevens leent de module zich bij uitstek voor benchmarking van de bedrijfsprocessen. HuisvestingsSatisfactie (HS) Voor het goedkoop kantoor huren eindhoven inventariseren en analyseren van de aangeboden huisvestingskwaliteit, is de HS-module ontwikkeld. Met deze module is het mogelijk de tevredenheid, wensen en behoeften van gebruikers en/of bewoners in kaart te brengen, aan de hand van – eventueel zelfontwikkelde – enquêteformulieren. Conditiemeting (CM) De CM-module wordt ingezet om zicht te krijgen op de technische kwaliteit. Dit dient om het meerjarenonderhoudsplan te kunnen opstellen, toetsen en actualiseren. Door bij de inspectie van een vastgoedobject goedkoop kantoor huren Den Haag de bouwdelen op hun kwaliteit te beoordelen en de gebreken van elk bouwdeel te inventariseren, wordt inzicht verkregen in de technische staat van het vastgoed als geheel. Als uitgangspunt geldt dat de resultaten van de inspectie tot objectieve resultaten en een meetbare norm leiden. De voordelen van het gebruik van de Conditiemeting zijn: eenduidigheid in communicatie; analyseren van vastgoed op technische kwaliteit; – referentiekader voor het opstellen, toetsen en actualiseren van het meerjarenonderhoudsplan; – controle op de uitvoering van het onderhoud; eenvoudige en snelle manier voor het bewaken van de technische kwaliteit van vastgoed, met name voor en door het uitvoeren van vervolginspecties. 444 BIJLAGE 4 VASTGOEDMANAGEMENTINFORMATIESYSTEEM INTEGRAAL BEHEER VAN VASTGOED (!BV) Gebouw in GebruikAnalyse / Programma van Eisen voor Instandhouding (GGA/PVE-I) Gebouwen en/of gebouwdelen kunnen worden beoordeeld naar: gebruiksfunctie wonen / werken / recreëren / opslag / combinatie ontwerp ruimtelijk / materiaaltoepassing / architectuur menselijk welbevinden diversiteit van opvattingen / interpretaties tijd waarin ze zijn gebouwd goedkoop kantoor huren haarlem materiaaltoepassing / omgaan met energie en milieu plaatsgebondenheid binnenstad / buitenwijk / klimaat – veranderingsgevoeligheid bestemmingswijzigingen / goedkoop kantoor huren tilburg bouwkundige wijzigingen – materialen / constructies aansluitingen / overgangen – uitvoeringstechnisch stapelbouw / montagebouw / gietbouw

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *