Analyseren: nauwkeurig onderzoek

Zoals weergegeven in de figuur bestaat het ontwerpproces uit een aantal stappen: – analyseren: nauwkeurig onderzoek. Ontleden van de vraag aan welke functie(s) het ontwerp moet voldoen. De analyse moet leiden tot een pakket van eisen en begrenzingen waaraan het product moet voldoen. Bij het ontwerpen van een gebouw noemen we dit een Programma van Eisen; bedrijfspand huren eindhoven synthese: samenstellen. Het genereren van één of meer oplossingen. De gegevens verkregen uit de analyse worden omgezet in een voorlopig ontwerp; simuleren: nabootsen. Door redeneren en/of modelproeven trachten een oordeel te vormen over het gedrag van het ontworpen gebouw. Hierbij kan worden gedacht aan maquettes, virtual reality, windhinderproeven, energielastenberekeningen, kostenanalyses, enz.; 284 VASTGOEDMANAGEMENT OP ONTWIKKELINGSVLAK/TACTISCH-OPERATIONEEL NIVEAU 8.5 evalueren. Door vergelijking nagaan of de eigenschappen die bij het simuleren van het product naar voren zijn gekomen overeenkomen bedrijfsruimte huren den haag met de eisen en begrenzingen (planbeoordeling of plan toetsing); – beslissen. Doorgaan of nog eens proberen een beter ontwerp te genereren (optimaliseren). Ontwerpen is redeneren. Dit betekent dat een oneindig aantal goede oplossingen mogelijk is. Een ontwerper moet steeds keuzes maken. In het ontwerpproces worden voortdurend aaneengesloten beslissingen genomen. Wanneer dit niet gebeurt zal het ontwerpproces stagneren. De meeste beslissingen neemt de ontwerper zelf. Beslissen is noodzakelijk. Ontwerpen is immers een deductief denkproces (herleiden, terugvoeren) dat in beginsel veel oplossingen mogelijk maakt, waaruit telkens weer moet worden gekozen. Beslissen is altijd kiezen uit alternatieve mogelijkheden voor verdere actie. Als kantoorpand huren Haarlem er geen alternatieven zijn valt er ook niets te beslissen. 8.4 De noodzaak tot beheersing van het ontwerpproces Het ontwerp is een vertaling van de vraag naar gebouwdiensten. De constructie en de veiligheid noodzaken tot het bouwen met zware, duurzame en kostbare materialen. Het probleem bij het ontwerpen is niet het ontbreken van mogelijkheden, maar de moeilijkheid om één van die mogelijkheden te kiezen. Het gebouw – als resultaat van het ontwerp- en bouwproces – heeft een aantal kenmerkende eigenschappen. Een gebouw is: – een gecompliceerd technisch product; – kostbaar in aanschaf; – functioneel star; plaatsgebonden en bedrijfspand huren Tilburg heeft op grond daarvan zijn specifieke vorm en karakter; drager van tijdgebonden stijlkenmerken. Er is slechts een beperkte marge tussen de vraagprijs en de kostprijs van gebouwdiensten. Deze marge dwingt een ontwerpteam de risico’s verbonden aan het ontwikkelen van nieuwe gebouwen te beperken en te beheersen. Het unieke karakter van het gebouwontwerpproces – dat zich vooraf niet in regels laat vangen – vormt daarbij een extra moeilijkheid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *