Afvalbeheersplan

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Afvalbeheersplan
De minister van VROM stelt ten minste eenmaal in de vier jaar een afvalbeheersplan (art. 10.3 Wm). Het wordt LAP genoemd, Landelijk afvalbeheerplan. In het LAP staat het beleid voor het beheer van alle afvalstoffen waarop de Wet milieubeheer van toepassing is. Het geeft kantoor huren eindhoven onder meer het beleid voor nuttige toepassing en ·voor het storten en verbranden van afval. Het LAP bevat een beleidskader, sectorplannen, capaciteitsplannen en bijlagen. Elk bestuursorgaan moet rekening houden met het LAP. Het is dus bindend voor alle ministeries, provincies, gemeenten en waterschappen (art. 10.14 Wm). In art. 10.4 Wm staat de voorkeursvolgorde waarmee de minister bij het vaststellen kantoor huren den haag van het LAP rekening moet houden. Het belang van de bescherming van het milieu vereist dat: a het ontstaan van afvalstoffen wordt voorkomen of beperkt; b bij het vervaardigen van stoffen, preparaten of producten gebruik wordt gemaakt van stoffen en materialen die na gebruik van het product geen of zo min mogelijk nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaken; c stoffen, preparaten of producten na gebruik als zodanig opnieuw kantoor huren haarlem worden gebruikt; d stoffen en materialen waaruit een product bestaat, na gebruik van het product opnieuw worden gebruikt; e afvalstoffen worden toegepast met een hoofdgebruik als brandstof of voor een andere wijze van energieopwekking; f afvalstoffen worden verwijderd door deze te verbranden op land; g afvalstoffen worden gestort.
De belangrijkste doelen van het LAP zijn: meer kantoor huren tilburg preventie (voorkomen dat afval ontstaat); meer nuttige toepassing (door meer afvalstoffen te hergebruiken en meer afvalstoffen die niet kunnen worden hergebruikt, als brandstof te gebruiken; in 2002 werd 78% van het afval nuttig toegepast, in 2012 moet dat 83% zijn);

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *