de Rijksgebouwendienst

De eigenaar, de Rijksgebouwendienst, heeft een rapport laten opstellen naar aanleiding van klachten van de gebruikers van de 1 42 meter hoge kantoortoren. Veel ambtenaren van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen kampten met onduidelijke klachten over verkoudheid en hoofdpijn (Bron: Cobouw, 21 mei 2008). De economen van het CPB hebben kantoorruimte huren in […]

praktijksituatie

praktijksituatie De vastgoedmanager zal er alles aan doen om de bedrijfspand huren eindhoven navolgende praktijksituatie te voorkomen: de huisvesting van ruim een derde van de zorginstellingen voor gehandicapten voldoet niet aan de eisen. Dat meldt het bedrijfspand huren Tilburg Bouwcollege, een toezichthoudend orgaan van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ( Cobouw, 29 j uli 2004) […]

Einde van de levensduur

Einde van de levensduur De befrijfspand te huur in Eindhoven levensduur van vastgoed laat een grote spreiding zien. We moeten ons bezinnen op de exploitatiemogelijkheden. Moeten we de  bedrijfspand te huur Tilburg exploitatie stoppen en vastgoed afstoten of slopen? De exploitatie voortzetten door verbetering? Het vastgoed een andere bestemming geven en verbouwen? Het einde van de […]

Ficties bij de waardevaststelling in het economisch verkeer

Ficties bij de waardevaststelling in het economisch verkeer   Bij de  goedkoop kantoor huren Den Haag waarde in het economisch verkeer wordt, ongeacht de feitelijke situatie, uit gegaan van de volgende veronderstellingen (de zogenaamde ‘ficties’): de  kantoor huren eindhoven airport volle en onbezwaarde eigendom wordt overgedragen en de verkrijger kan het object in de staat waarin het […]

Residuele grondwaarde

Residuele grondwaarde   Terreinen die voor vastgoedontwikkeling bestemd zijn, worden vooral uitgegeven door gemeenten. In het  kantoorruimte huren tilburg verleden werd de uitgifteprijs (de verkoopprijs) bepaald aan de hand van de kostprijs van de grond. In deze prijs verwerkte de gemeente dus de kosten voor verwerving en het bouw- en woonrijp maken. Eind vorige eeuw […]