het type vastgoed

het type vastgoed Vastgoedcyclus Als we ons oriënteren op de Kleine kantoorruimte te huur in s’gravenhage vastgoedmarkt is het in de eerste plaats van belang onderscheid te maken naar het type vastgoed. Daarbij is de volgende indeling het grote bedrijfsruimte huren in tilburg meest gangbaar: – woningen; – commercieel vastgoed (kantoren, winkels, bedrijfsruimte, horeca/hotels); – overig […]

Directeur besloot tot verbouwing Stadsschouwburg De kantoorruimte huren den haag centrum Groningse schouwburgdirecteur T. van der Groot is volledig verantwoordelijk voor de illegale verbouwing van het goedkoop kantoor huren tilburg interieur, middels het dichtstorten van een vide, van de Stadsschouwburg. Dat blijkt uit het onderzoeksrapport van gemeentesecretaris Bakker. Justitie stelt nu een strafrechtelijk onderzoek in, omdat […]

Prestatievermogen van vastgoed

Prestatievermogen van vastgoed Het Bedrijfsruimte te huur te Tilburg technische prestatievermogen van een gebouw neemt in de kantoor huren eindhoven airport loop van de tijd af als gevolg van: Interne invloeden: gebruik en slijtage; veroudering, gebreken en tekortkomingen.Externe invloeden:weer en wind;vandalisme. Al dan niet bewuste beslissingen. Dat een gebouw door deze invloeden ‘slijt’, ofwel dat de goedkoop […]

Ficties bij de waardevaststelling in het economisch verkeer

Ficties bij de waardevaststelling in het economisch verkeer   Bij de  goedkoop kantoor huren Den Haag waarde in het economisch verkeer wordt, ongeacht de feitelijke situatie, uit gegaan van de volgende veronderstellingen (de zogenaamde ‘ficties’): de  kantoor huren eindhoven airport volle en onbezwaarde eigendom wordt overgedragen en de verkrijger kan het object in de staat waarin het […]

verkopers belangen

Het is dus in het  goedkoop kantoor huren Den Haag belang van de verkoper dat er bij verkoop binnen de her- zieningsperiode wordt geopteerd voor een met BTW belaste verkoop. De verkoper zal anders immers de ‘te veel’ in aftrek gebrachte BTW moeten terugbetalen. Voor de koper is het in beginsel nadelig, zelfs als hij ondernemer […]

Vastgoedleasing

 Vastgoedleasing Leasing van roerende zaken zoals auto’s en andere bedrijfsmiddelen is al sinds de goedkoop kantoor huren Den Haag jaren ‘60 een ingeburgerde financieringsvorm. Het leasen van vastgoed is een betrekkelijk recente ontwikkeling. Pas sinds de  bedrijfspand huren Tilburg jaren ‘80 wordt deze vorm van vastgoedfinanciering in de praktijk toegepast. In vergelijking met roerende zaken is bij […]

Residuele grondwaarde

Residuele grondwaarde   Terreinen die voor vastgoedontwikkeling bestemd zijn, worden vooral uitgegeven door gemeenten. In het  kantoorruimte huren tilburg verleden werd de uitgifteprijs (de verkoopprijs) bepaald aan de hand van de kostprijs van de grond. In deze prijs verwerkte de gemeente dus de kosten voor verwerving en het bouw- en woonrijp maken. Eind vorige eeuw […]