Wet voorkeursrecht

De Wet voorkeursrecht gemeenten (WVG) geeft een gemeente de mogelijkheid een kantoor huren den haag publiekrechtelijk voorkeursrecht op een perceel te vestigen. Dit ter versterking van de positie van de gemeente bij grondverwerving voor het verwezenlijken van het ruimtelijk beleid. Nadat een gemeente een voorkeursrecht heeft gevestigd, is de eigenaar verplicht om, als hij het […]