Common practice

Door jaarlijks de residuele kasstroom voor de vastgoedexploitatie te bepalen kan middels het disconteren tegen een marktconforme rendementseis een waarde aan het vastgoed toegekend worden. Worden de all-in stichtingskosten (exclusief grond) hiervan goedkoop kantoor huren eindhoven afgetrokken dan kunnen we een residuele grondwaarde vaststellen. Van essentieel belang om bovenstaande berekeningen te kunnen maken is goede […]

De IRR

De IRR is een van de kengetallen die we bestuderen als we een investeringsbeslissing afwegen. De IRR heeft een aantal eerder beschreven beperkingen. De belangrijkste zijn: de IRR kan niet altijd berekend worden, de IRR zegt niets over de schaal van een investeringen (een investering van 1 .000 kan dezelfde IRR hebben als een investering […]

Een gemiddeld leegstandspercentage

Men kan ook relatief eenvoudig een gemiddeld leegstandspercentage benaderen. Stel dat de gemiddelde duur van een huurcontract 5 jaar, d.w.z. 60 maanden (De), is en dat de gemiddelde periode van leegstand tussen twee contracten 3 maanden is (DL), dan goedkoop kantoor huren eindhoven kunnen we de gemiddelde mutatieleegstand (L) benaderen. Immers gedurende elke periode van […]

Het toepassen van de WACC

Aan het toepassen van de WACC kleven beperkingen, gebaseerd op de veronderstellingen die ten grondslag liggen aan de WACC 1. De WACC veronderstelt dat de verhouding vreemd en eigen vermogen gedurende de gehele periode constant blijft: alsof er sprake is van een aflossingsvrije lening. Dit komt zelden voor. Een verstrekker van vreemd vermogen zal gedurende […]

De toekomstige gebiedsontwikkeling

In een nieuw uitleggebied liggen de zaken weer anders. Ook daar kunnen verschillende grondeigenaren zijn, die een uiteenlopende visie kunnen hebben op de toekomstige gebiedsontwikkeling. Maar allen hebben zij een ding gemeen: ze hebben belang bij de toekomstige waardecreatie. Dat proces is gemakkelijker dan in geval van een herstructureringsgebied. Daar goedkoop kantoor huren eindhoven spelen […]

Balanced ScoreCard (BSC)

Balanced ScoreCard (BSC) Deze module ( 1 0. 1 .6) is ontwikkeld om de dagelijkse processen in de vastgoedorganisatie te kunnen volgen en de ontwikkeling ervan te relateren aan de strategische doelen van de organisatie. Tevens leent de module zich bij uitstek voor benchmarking van de bedrijfsprocessen. HuisvestingsSatisfactie (HS) Voor het goedkoop kantoor huren eindhoven […]

Het verschil tussen trend, mode, hype, rage en hit

Het verschil tussen trend, mode, hype, rage en hit Een trend betekent verandering ten opzichte van het bedrijfspand huren eindhoven bestaande. Mode is iets nieuws dat is afgeleid van het goedkoop kantoor huren Den Haag bestaande. Modehuizen bedenken niets nieuws, ze hebben alleen een fijne neus voor wat vernieuwend is. Mode en hypes verdwijnen zeer snel, in […]

Directeur besloot tot verbouwing Stadsschouwburg De kantoorruimte huren den haag centrum Groningse schouwburgdirecteur T. van der Groot is volledig verantwoordelijk voor de illegale verbouwing van het goedkoop kantoor huren tilburg interieur, middels het dichtstorten van een vide, van de Stadsschouwburg. Dat blijkt uit het onderzoeksrapport van gemeentesecretaris Bakker. Justitie stelt nu een strafrechtelijk onderzoek in, omdat […]

Management volgens Mintzberg

Management volgens Mintzberg Hebben we het kantoorruimte huren starter den haag over organisaties, dan denken we ook aan management, zo stelt Henry Mintzberg in zijn boek De bedrijfspand huren eindhoven wereld van onze organisaties (2004). Dit hoofdstuk is deels gebaseerd op het boek van Mintzberg. Als we managers vragen naar de aard van hun werk, dan is […]

Een manager is niet bang voor verandering

 Een manager is niet bang voor verandering   De moderne manager moet een veelheid aan verschillende rollen op zich nemen. Hij is niet langer de slechts op beheersing en winst gerichte technocraat, maar de sociale architect, de kantoorruimte huren den haag centrum visionaire beslisser, de innovator en leider die de  goedkoop kantoor huren tilburg mogelijkheden van […]