Vastgoed in exploitatie

12 Opgaven 1. Vastgoed in exploitatie: een algemeen begrippenkader 1. Beschrijf de externe en interne functie van vastgoed. 2. Noem enkele goedkoop kantoor huren eindhoven actoren en factoren van de vastgoedmarkt. 3. Beschrijf de begrippen economische en technische levensduur van vastgoed. 4. Beschrijf het generieke model verval van vastgoed. 5. Beschrijf het prestatievermogen van vastgoed. […]

Functiespecialisatie

Functiespecialisatie Bij functiespecialisatie gaat het om de individuele werkplek, het aantal taken en de variatie in die taken van een individuele medewerker. Functies kunnen horizontaal en verticaal worden gespecialiseerd. Horizontale specialisatie betekent dat er weinig taken worden verricht en dat de variatie klein is. Verticale specialisatie betreft de sturing. Er is dan een scheiding aangebracht […]

Marktwerking in de gezondheidszorg

Marktwerking in de gezondheidszorg drijft organisatie en huisvesting nog verder tot elkaar Ziekenhuizen zijn op zoek naar een eigen profiel. Er is daarnaast een nieuw organisatiemodel nodig, en een nieuwe organisatie verlangt nieuwe huisvesting. In de ziekenhuissector voltrekt zich op dit moment een omslag die onomkeerbaar is. De overstap naar de vrije markt en – […]