Common practice

Door jaarlijks de residuele kasstroom voor de vastgoedexploitatie te bepalen kan middels het disconteren tegen een marktconforme rendementseis een waarde aan het vastgoed toegekend worden. Worden de all-in stichtingskosten (exclusief grond) hiervan goedkoop kantoor huren eindhoven afgetrokken dan kunnen we een residuele grondwaarde vaststellen. Van essentieel belang om bovenstaande berekeningen te kunnen maken is goede […]

De IRR

De IRR is een van de kengetallen die we bestuderen als we een investeringsbeslissing afwegen. De IRR heeft een aantal eerder beschreven beperkingen. De belangrijkste zijn: de IRR kan niet altijd berekend worden, de IRR zegt niets over de schaal van een investeringen (een investering van 1 .000 kan dezelfde IRR hebben als een investering […]

Een gemiddeld leegstandspercentage

Men kan ook relatief eenvoudig een gemiddeld leegstandspercentage benaderen. Stel dat de gemiddelde duur van een huurcontract 5 jaar, d.w.z. 60 maanden (De), is en dat de gemiddelde periode van leegstand tussen twee contracten 3 maanden is (DL), dan goedkoop kantoor huren eindhoven kunnen we de gemiddelde mutatieleegstand (L) benaderen. Immers gedurende elke periode van […]

Het toepassen van de WACC

Aan het toepassen van de WACC kleven beperkingen, gebaseerd op de veronderstellingen die ten grondslag liggen aan de WACC 1. De WACC veronderstelt dat de verhouding vreemd en eigen vermogen gedurende de gehele periode constant blijft: alsof er sprake is van een aflossingsvrije lening. Dit komt zelden voor. Een verstrekker van vreemd vermogen zal gedurende […]

De toekomstige gebiedsontwikkeling

In een nieuw uitleggebied liggen de zaken weer anders. Ook daar kunnen verschillende grondeigenaren zijn, die een uiteenlopende visie kunnen hebben op de toekomstige gebiedsontwikkeling. Maar allen hebben zij een ding gemeen: ze hebben belang bij de toekomstige waardecreatie. Dat proces is gemakkelijker dan in geval van een herstructureringsgebied. Daar goedkoop kantoor huren eindhoven spelen […]

Balanced ScoreCard (BSC)

Balanced ScoreCard (BSC) Deze module ( 1 0. 1 .6) is ontwikkeld om de dagelijkse processen in de vastgoedorganisatie te kunnen volgen en de ontwikkeling ervan te relateren aan de strategische doelen van de organisatie. Tevens leent de module zich bij uitstek voor benchmarking van de bedrijfsprocessen. HuisvestingsSatisfactie (HS) Voor het goedkoop kantoor huren eindhoven […]

Vastgoed in exploitatie

12 Opgaven 1. Vastgoed in exploitatie: een algemeen begrippenkader 1. Beschrijf de externe en interne functie van vastgoed. 2. Noem enkele goedkoop kantoor huren eindhoven actoren en factoren van de vastgoedmarkt. 3. Beschrijf de begrippen economische en technische levensduur van vastgoed. 4. Beschrijf het generieke model verval van vastgoed. 5. Beschrijf het prestatievermogen van vastgoed. […]

Functiespecialisatie

Functiespecialisatie Bij functiespecialisatie gaat het om de individuele werkplek, het aantal taken en de variatie in die taken van een individuele medewerker. Functies kunnen horizontaal en verticaal worden gespecialiseerd. Horizontale specialisatie betekent dat er weinig taken worden verricht en dat de variatie klein is. Verticale specialisatie betreft de sturing. Er is dan een scheiding aangebracht […]

Marktwerking in de gezondheidszorg

Marktwerking in de gezondheidszorg drijft organisatie en huisvesting nog verder tot elkaar Ziekenhuizen zijn op zoek naar een eigen profiel. Er is daarnaast een nieuw organisatiemodel nodig, en een nieuwe organisatie verlangt nieuwe huisvesting. In de ziekenhuissector voltrekt zich op dit moment een omslag die onomkeerbaar is. De overstap naar de vrije markt en – […]

Het verschil tussen trend, mode, hype, rage en hit

Het verschil tussen trend, mode, hype, rage en hit Een trend betekent verandering ten opzichte van het bedrijfspand huren eindhoven bestaande. Mode is iets nieuws dat is afgeleid van het goedkoop kantoor huren Den Haag bestaande. Modehuizen bedenken niets nieuws, ze hebben alleen een fijne neus voor wat vernieuwend is. Mode en hypes verdwijnen zeer snel, in […]