Prestatievermogen van vastgoed

Prestatievermogen van vastgoed Het Bedrijfsruimte te huur te Tilburg technische prestatievermogen van een gebouw neemt in de kantoor huren eindhoven airport loop van de tijd af als gevolg van: Interne invloeden: gebruik en slijtage; veroudering, gebreken en tekortkomingen.Externe invloeden:weer en wind;vandalisme. Al dan niet bewuste beslissingen. Dat een gebouw door deze invloeden ‘slijt’, ofwel dat de goedkoop […]

verkopers belangen

Het is dus in het  goedkoop kantoor huren Den Haag belang van de verkoper dat er bij verkoop binnen de her- zieningsperiode wordt geopteerd voor een met BTW belaste verkoop. De verkoper zal anders immers de ‘te veel’ in aftrek gebrachte BTW moeten terugbetalen. Voor de koper is het in beginsel nadelig, zelfs als hij ondernemer […]

Huur overeenkomsten openbaar van kantoren en bedrijfsruimtes?

Deze algemene overzichten kunnen alleen met de nodige voorzichtigheid bij de beoordeling van één specifiek object worden betrokken. De vastgoedmarkt is immers opgebouwd uit een aantal deelmarkten: bedrijfsruimte te huur te Tilburg die onderling veel verschillen kunnen vertonen. Niet naar deelmarkt gedifferentieerde overzichten over de status van de vastgoedmarkt zoals kantoren huren te Haarlem kunnen daarom niet zonder meer […]