Advanced planning and scheduling (APS)

SaaS Software as a service (SaaS) wordt ook wel eens software on demand genoemd. Het is een stuk software die als een onlinedienst wordt aangeboden. De klant hoeft de software niet aan te schaffen. Het gebruik kan
Advanced planning and scheduling (APS)
bijvoorbeeld via een contract per rnaand per gebruiker. De aanbieder van SaaS zorgt voor de installatie, het onderhoud en beheer. De gebruiker benadert kantoorruimte huren eindhoven de software over het internet bij de SaaS-aanbieder. SaaS is een nieuwe vorm van application service provider (ASP)-diensten. Bij ASP kan een onderneming via internet bedrijfssoftware gebruiken die op een computer bij de aanbieder gehost is. Dit gebeu1t bijvoorbeeld bij een ERP-pakket.
De kenmerken van de diensten van een SaaS en ASP zijn: De klant hoeft de software ende daarvoor benodigde hardware niet aan te schaffen. De gebruiker betaalt alleen die diensten die verbruikt worden. De software en hardware wordt niet bij de klant ge”installeerd, rnaar bij de ASP. De klant heeft toegang tot de software via internet of een privenetwerk. De ASP verzorgt het kantoorruimte huren den haag applicatiebeheer, zoals het maken van back-ups. Dat geldt ook voor het onderhoud, de installatie van nieuwe versies, updates, beveiliging tegen ongeautoriseerde toegang en dergelijke. Het gebruikersbeheer kan zowel bij de ASP als bij de klant liggen.
SaaS en ASP zijn niet helemaal hetzelfde. Kenrnerk van SaaS is dat de gebruiker gebruikrnaakt van geheel op het web gebaseerde techniek. De applicatie wordt benaderd via een webbrowser. Google ofWikipedia of open source zijn duidelijke exponenten van SaaS. Ook worden SaaS-diensten aangeboden in de vorm van webservices, zodat de diensten vanuit een service oriented architecture benaderd kunnen worden. Bij SaaS is het voordeel voor de leverancier dat hij vanaf een centrale plek met een handeling updates (verbeteringen) en zelfs upgrades (nieuwe versies) kan doorvoeren. Orndat ASP vaak uit applicaties bestaat, waarbij iedere gebruiker een eigen licentie heeft, is updaten en upgraden bij ASP niet altijd vanuit een locatie te realiseren. Wanneer er sprake is van licenties, die voor elke gebruiker apart moeten worden beheerd, spreken we dus niet van SaaS, maar van ASP. De als ASP-dienst beschikbare Microsoft-producten zijn daarom geen SaaS.
Omdat van SaaS-aanbieders vaak de hoogst mogelijke beschikbaarheid van de toepassingen wordt gevraagd, is de trend anno 2009 om die toepassingen en hun data kantoorruimte huren haarlem op meerdere servers en locaties te positioneren. Deze ontwikkeling wordt cloud cornputing genoemd. De beschikbaarheid en stabiliteit wordt hierdoor fors vergroot, rnaar het wordt ook minder duidelijk waar applicaties en gegevens zieh feitelijk bevinden. Goede afspraken rnet de leverancier over verantwoordelijkheid zijn daardoor belangrijk in verband met transparantie.
Volgens het rapport ‘SaaS Delivery Challenges On-Prernise Software’ van het onderzoeksbureau Gartner, werd in 2005 nog rnaar 5% van zakelijke software uitgegeven aan SaaS. Gartner verwacht dat dit percentage in 2011 op 25% ligt. Voorbeelden voor de particulier zijn diensten van Google (Gmail) en Microsoft (Hotmail), rnaar er zijn ook steeds meer aanbieders van zakelijke software. Een Nederlands kantoorruimte huren tilburg voorbeeld is het bedrijf Cordys. Dit door Jan Baan opgezette bedrijf gebruikt een soort Apps zoals die voor de 1-phone zijn onn<Vikkeld (zie www.cordys.com). De verwachting is dat ook particulieren meer SaaS zullen gaan gebruiken.
>

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *