De ‘klassieke methode’

Werk volgens de ‘klassieke methode’ de grondexploitatie uit voor het basisscenario. B Wat zijn de rentekosten van deze grondexploitatie? C – Wat is de eindwaarde van deze exploitatie? – Hoe interpreteert u deze eindwaarde? D Maak een grondexploitatie berekening kantoor huren per uur eindhoven volgens de rekening-courant methode: bereken voor elke periode de netto kasstroom, het saldo aan het begin van een periode, de rente en het saldo aan het eind van een periode. Wat is het projectsaldo op eindwaarde? Wat is de contante waarde van het projectsaldo? E Wat is de marge van het project, Als percentage van alle kosten? Als percentage van de opbrengsten? G Wat is de IRR van het project? Laat de waarde van dit project in elke periode zien, gegeven de berekende IRR H De opbrengst van de bedrijfskavels kantoor huren per uur den haag is geen € 2.000.000 maar € 1 .000.000. 304 INVESTEREN IN VASTGOED, GROND EN G EBIEDEN Wat is nu de eindwaarde en de contante waarde van het projectsaldo? Wat is nu de IRR? De ontwikkelaar koopt een extra stuk grond naast het terrein voor de bedrijfskavels. Aan het einde van jaar 2 verkoopt hij alle bedrijfskavels. Hij toucheert een netto opbrengst van € 6.000.000 eind jaar 2. De bijgekochte grond blijkt echter vervuild. De kosten van saneren bedragen € 5.000.000. Deze kosten moet de ontwikkelaar eind jaar 7 betalen. Wat is nu de eindwaarde en de contante waarde van het projectsaldo? Wat is nu de IRR? J De netto opbrengsten eind jaar 2 bedragen geen € 6.000.000 maar € 5.000.000. Wat is nu de eindwaarde en de contante waarde van het projectsaldo? Wat is nu de IRR? K Laat in grafieken zien: 1. De netto kasstroom en het saldo van het project per periode volgens de systematiek uit vraag D 2. De IRR tegen de netto contante waarde van het project volgens vraag I. Laat zien dat deze grafiek minstens 2-maal de x-as snijdt, d.w.z. dat er 2 oplossingen zijn voor de IRR: immers kantoor huren per uur haarlem de IRR is de rente waarbij de netto contante waarde van het project gelijk is aan 0 3. Probeer op dezelfde manier te laten zien dat de IRR in vraag J geen, of slechts niet rationele, kantoor huren per uur tilburg oplossingen heeft.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *