Interne integratie

Stadium 4: interne integratie. In dit stadium ligt de nadruk op inkopen op basis van total cost of ownership. Dit betekent dat naast de directe aankoopprijs ook de overige kosten die verband hebben met de levering, zoals het onderhoud en het gebruik in beschouwing wordt genomen om uiteindelijk tot de meest optimale leverancierskeuze te komen. Om dit te kunnen realiseren, worden de diverse stappen van het inkoopproces doorlopen door crossfunctionele teams. In dit stadium kantoor huren eindhoven wordt het strategische belang van inkoop erkend. De inkoopmanagers worden betrokken bij strategische vraagstukken. De structuur is centraal, dat wil
zeggen dat het inkoopbeleid ende wijze waarop de inkoopprocessen zijn ingericht, centraal worden bepaald. Echter, de tactische en operationele inkoopprocessen worden uitgevoerd door de verschillende vestigingen. • Stadium 5: externe integratie. Dit stadium wordt gekenmerkt door een strategie waarbij zo veel mogelijk activiteiten worden uitbesteed. De focus binnen dit stadium is waar mogelijk kosten uit de keten te halen. Dit wordt mede gerealiseerd door de leverancier nauw te betrekken bij de kantoor huren den haag operationele processen. Ook worden zij in toenemende mate betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe producten. Daarnaast wordt het informatiesysteem van de organisatie gekoppeld aan die van de belangrijkste leveranciers. Binnen dit stadium wordt het aantal leveranciers sterk gereduceerd. ledere leverancier heeft een groot aandeel in de inkoopuitgaven en de organisatie wordt als een belangrijk klant van de leverancier gezien. • Stadium 6: ketenintegratie. In dit stadium worden de belangrijkste leveranciers gevraagd om met oplossingen en ideeen te komen met betrekking tot het product/dienst, om de marktpositie mede hierdoor te vergroten. De belangrijkste leveranciers worden constant uitgedaagd om de product- en marktstrategieen van de organisatie te helpen realiseren, winstgevendheid van de producten/ diensten te verbeteren en ervoor te zorgen dat de kantoor huren haarlem producten en diensten nauw aansluiten bij de behoefte van de consument. Het doel in dit stadium blijft het voordurende gezamenlijk kosten uit de keten te halen. Door deze werkwijzen vervagen de traditionele bedrijfsgrenzen en gaat de onderneming steeds meer een ‘virtuele structuur’ aannemen. De inkoopstrategie is volledig ge’integreerd binnen de ondernemingsstrategie.
5.1.3 Verantwoordelijkheden van inkopers De afdeling inkoop kent vijf primaire verantwoordelijkl1eden (Van Weele, 2008): 1 bijdragen aan de continu’iteit van het bedrijfsproces; 2 maximaal bijdragen aan het ondernemingsresultaat en kostenreductie; 3 verminderen van de kantoor huren tilburg strategische kwetsbaarheid van de onderneming ten opzichte van toeleveringen vanuit de inkoopmarkt; 4 representeren van de onderneming naar buiten, in het bijzonder naar haar leveranciersmarkten; 5 bijdragen aan product- en procesinnovatie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *