Bestuursrechtkamers van de rechtbanken

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Bestuursrechtkamers van de rechtbanken De algemene administratieve rechtspraak is in eerste instantie opgedragen aan de administratieve kamers van de rechtbanken. Dit is geregeld in art. 43 van de Wet op de rechterlijke organisatie. Art. 8:1 Awb sluit bij deze algemene opdracht aan door te bepalen: ‘een belanghebbende kan tegen een besluit beroep instellen bij de rechtbank’. Hoofdstuk 8 Awb is volledig gewijd aan het beroep bij de rechtbank. Enkele belangrijke kantoor huren almelo bepalingen uit dit hoofdstuk zijn: art. 8:2, 3, 4 en 5 Awb: vermeldt besluiten waartegen geen beroep kan worden ingesteld; art. 8:6 Awb: indien er een andere rechtsgang bestaat of heeft opengestaan, kan geen beroep worden ingesteld bij de rechtbank. Kortom, eerst andere beroepsmogelijkheden benutten, voordat een beroep op de rechtbank kan worden gedaan.
3.3 Bestuursprocesrecht van de Awb 111
•Voorbeeld Tegen belastingbeschikkingen moet beroep worden ingesteld bij de belastingkamer van het gerechtshof, nadat eerst een bezwaarschrift is kantoor huren delft ingediend bij de rechtbank.
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De competentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State als administratieve rechter is te vinden in art. 36 Wet op de Raad van State: een belanghebbende en het bestuursorgaan kunnen bij deze Afdeling hoger beroep instellen tegen een uitspraak van de rechtbank (art. 37 Wet op de Raad van State).
• Voorbeeld Schoenmakers vraagt bij het college van burgemeester en wethouders een bouwvergunning aan. Deze wordt geweigerd. Hij dient bij het college een bezwaarschrift in tegen de weigering. Het college van burgemeester en wethouders beslist dat het bezwaarschrift ongegrond is. Tegen dit laatste besluit gaat hij in beroep bij de rechtbank. De rechter is het met het kantoor huren oss college van burgemeester en wethouders eens en verklaart het beroep ongegrond. Tegen de uitspraak van de rechtbank kan Schoenmakers vervolgens in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Het is al eerder gezegd: bezwaar en beroep hebben in het algemeen geen schorsende werking. Dit wil zeggen: de werking van het besluit wordt niet opgeschort. Deze regel geldt ook wanneer beroep is ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ingeval het noodzakelijk wordt geacht om de werking van een besluit te schorsen of een andere voorlopige kantoor huren helmond voorziening te treffen, dan kan aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek daartoe worden gedaan. De voorzitter heeft vergelijkbare bevoegdheden als de voorzieningenrechter van de rechtbank.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.