PROJECTONTWIKKELING

– Partnerrisico: risico voortkomend uit het niet voldoende presteren van partners in samenwerkingsverbanden. Dit risico is ook specifiek; – Financieringsrisico: risico’s verbonden aan financieringen zoals het niet kunnen voldoen aan schuldverplichtingen als gevolg flexplek huren eindhoven van te weinig liquiditeit, wijzigende rentestanden bij variabele rente contracten of, nu in de kredietcrisis van 2008-2009 actueel, de beperkingen die financiers opleggen bij aanvang of bij herfinanciering. Dit risico is een combinatie van systematisch risico (voortkomend uit de markt) en specifiek risico (voortkomend uit de specifieke eigenschappen van een project); – Fiscaal en juridisch risico: risico voortkomend uit belastingverplichtingen, wijziging van fiscale regelgeving. Ook dit risico is een combinatie van systematisch en specifiek risico. Het risico van een project verandert gedurende de uitvoeringsperiode. Aan het eind van een ontwikkeling is het risico nul. In de voorbereidingstijd is het risico beperkt tot de algemene kosten. Als verplichtingen aangegaan flexplek huren den haag worden stijgt het risico naar zijn hoogste punt om vervolgens gradueel af te nemen. Ook is het risicoprofiel van project ontwikkelen heel anders dan van beleggen: een ontwikkelaar wil kansen effectueren waarbij het risico zit in het wel of niet kunnen effectueren. Een belegger heeft ge├»nvesteerd en het risico zit voor hem in het veiligstellen van zijn financieel belang, van zijn rendement. 4.11 De ontwikkelingsentiteit Tot slot van flexplek huren haarlem dit hoofdstuk nog in het kort wat woorden over de structurering van een ontwikkeling. Vastgoedontwikkelingen worden vaak ondergebracht in een aparte entiteit: de Special Purpose Vehicle (SPV). Dit kan een BV of een andere rechtspersoon zijn. De SPV wordt vaak via projectfinancieringen gefinancierd. Op projectfinanciering versus bedrijfsfinanciering (corporate finance) gaan we in hoofdstuk 6 verder in. In figuur 4.16 hebben we de structuur, de contracten en de geldstromen die aan een SPV zijn verbonden flexplek huren tilburg weergegeven. HOOFDSTUK 4 – PROJECTONTWIKKELING De vraagstukken 2.13 en 2.14 gaan over optimalisatie. De vraagstukken 3.08, 4.04 en 4.05 gaan over opties en Decision Tree Analysis met betrekking tot projectontwikkeling. Tenslotte heeft vraagstuk 4.01 raakvlakken met projectontwikkeling. iJ Handboek Projectontwikkeling, NEPROM, 2008 2) Zie bijlage 2: Begrippenlijst J) Spacemate, www.spacemate.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *