De bouwwerken

Uit art. 5 lid 2 Bblb blijkt dat de bouwwerken die op grond van art. 3 lid 1 Bblb bouwvergunningsvrij zijn, licht-bouwvergunningplichtig zijn als ze niet aan de in art. 3 lid 1 Bblb genoemde kenmerken voldoen. Voor een bouwwerk van beperkte omvang op een erf, antenne of nutsgebouw, of een gebo.uw voor het telecommunicatieverkeer, […]