Grondexploitaties en projectontwikkelingen

Bij berekeningen voor grondexploitaties en projectontwikkelingen – waarbij inzicht noodzakelijk is in toekomstige grondwaarden – kan men niet volstaan met simpelweg de huidige grondwaarde te nemen en die te indexeren. Residueel rekenen is bij dergelijke berekeningen noodzakelijk. Voor het bepalen van de opbrengsten op een zeker tijdstip kan men zowel de BAR-methode als de DCF-methode […]