Bestuursrechtkamers van de rechtbanken

Bestuursrechtkamers van de rechtbanken De algemene administratieve rechtspraak is in eerste instantie opgedragen aan de administratieve kamers van de rechtbanken. Dit is geregeld in art. 43 van de Wet op de rechterlijke organisatie. Art. 8:1 Awb sluit bij deze algemene opdracht aan door te bepalen: ‘een belanghebbende kan tegen een besluit beroep instellen bij de […]