Interne integratie

Stadium 4: interne integratie. In dit stadium ligt de nadruk op inkopen op basis van total cost of ownership. Dit betekent dat naast de directe aankoopprijs ook de overige kosten die verband hebben met de levering, zoals het onderhoud en het gebruik in beschouwing wordt genomen om uiteindelijk tot de meest optimale leverancierskeuze te komen. […]