PROJECTONTWIKKELING

– Partnerrisico: risico voortkomend uit het niet voldoende presteren van partners in samenwerkingsverbanden. Dit risico is ook specifiek; – Financieringsrisico: risico’s verbonden aan financieringen zoals het niet kunnen voldoen aan schuldverplichtingen als gevolg flexplek huren eindhoven van te weinig liquiditeit, wijzigende rentestanden bij variabele rente contracten of, nu in de kredietcrisis van 2008-2009 actueel, de […]