The Avalonian Orogeny

The swelling up of mountains was described as an orogeny. Ontogeny, phylogeny, orogeny-accent syllable two. The Antler Orogeny, the Avalonian Orogeny, the Taconic, Acadian, Alleghenian orogenies. The Laramide Orogeny. The center of the United States had had a dull geologic history-nothing much being accumulated, nothing much being eroded away. It was just sitting there conservatively. […]

Een rimpeling in de dataflow

Uiteraard heeft het data├»sme ook zo zijn critici en ketters. Zoals we in hoofdstuk 3 al zagen, valt te betwijfelen of het leven echt gereduceerd kan worden tot dataflows. We hebben met name nog geen idee hoe of waarom dataflows een bewustzijn of subjectieve ervaringen zouden kunnen produceren. Misschien dat we daar over twintig jaar […]