Een schreeuw van wanhoop

Een schreeuw van wanhoop treedt het oneindige universum tegemoet. Meerdere malen bid ik tot de hogere machten om mij te helpen en te steunen. Helaas blijkt het bidden en schreeuwen verspilde moeite. Hoewel ik paranormale gaven heb, kan ik daar nu niets mee. Als je denkt de bodem te hebben bereikt, is er altijd weer […]

Certificering van kwaliteitssystemen

Uit de op pagina 548 e.v. genoemde knelpunten blijkt dat om te komen tot een integrale kwaliteitszorg, belangrijke veranderingen op bijna alle terreinen in de organisatie noodzakelijk zijn. Dat vergt de nodige tijd en kan niet op korte termijn worden afgedwongen. Aan de uitvoering van (integrale) kwaliteitszorg zal een kwaliteitssysteem ten grondslag moeten liggen. Hiermee […]

Structuur en organisatie

Terwijl het aantal vacatures bij adviesbureaus toeneemt, wordt het aanbod van kandidaten kleiner. De universiteiten leveren de komende jaren steeds minder gediplomeerden af. Een gecompliceerde factor is het feit dat de IT-branche voor een deel in hetzelfde segment van de arbeidsmarkt werft. Consultancy wordt een belangrijker element in het activiteitenpakket van IT-ondernemingen. Voor automatiseringsbedrijven is […]

Team rollen

Het komt er kort op neer dat in elk team de volgende kernrollen aanwezig moeten zijn: doeners, denkers, willers en voelers. Een teamrol is een patroon van gedragskenmerken, dat betrekking heeft op de manier waarop een teamlid omgaat met anderen, ten dienste van het vergemakkelijken van de vorderingen van het team. Binnen een team dienen […]