Interne specialisatie

Bij interne specialisatie worden de te verrichten werkzaamheden gegroepeerd op basis van het eindresultaat. Als wederom het voorbeeld van een productiebedrijf van meubilair genomen wordt, zien we dat bepaalde personen zich alleen bezighouden met het vervaardigen van stoelen. Dit houdt alle taken in: van het ontwerpen van stoelen, het inkopen van het materiaal, het zagen […]

Bepalen van doelstellingen, resultaten en prestatienormen

Bij het vaststellen van de doelstellingen spelen twee zaken een belangrijke rol. Enerzijds moeten alleen die resultaatgebieden gekozen worden waarop de ondergeschikte invloed kan uitoefenen en die voor de effectiviteit van de taakuitoefening belangrijk zijn. Anderzijds moeten de doelstellingen zo veel mogelijk kwantitatief zijn. Aan het einde van de periode zal het presteren van flexplek […]

De doorlooptijd van functies en opleidingen

Welk aspect van management vindt u het leukst in uw huidige functie? Een manager oefent doelbewust invloed uit op mensen en processen in zijn omgeving. Daarmee kun je uiting geven aan eigen creativiteit en het belang bepalen op basis van eigen opvattingen, keuzes en interpretatie van ontwikkelingen in de omgeving. Over wat voor soort vaardigheden […]