Managementperspectief

Als we alle bijdragen uit deze vakgebieden verzamelen die we nodig hebben voor een onderzoek of project is dit echter nog geen interdisciplinaire, maar een zogenoemde multidisciplinaire aanpak. Een interdisciplinaire aanpak gaat nog een stap verder. Dat wil namelijk zeggen dat de verschillende bijdragen naar hun specifieke belang worden afgewogen en worden gebruikt voor de […]

Omgeving en organisatie

De eerste golf onstaat aan het einde van de vorige eeuw, na een langdurige depressieperiode. Deze periode kenmerkt zich evenals de huidige concentratiegolf door technologische vernieuwing. Uitgedrukt in het BNP-percentage is de omvang van deze eerste golf groter dan die van de huidige (vijfde) fusie-en overnamegolf. Bekende voortbrengsels van de eerste concentratiegolf zijn Genera! Electric […]

De integrale benadering

Bij de integrale benadering worden alle functionele gebieden doorgelicht, en vervolgens worden de resultaten met elkaar in verband gebracht. Op deze wijze verkrijgt men een totaalbeeld van de organisatie. De laatste jaren is er steeds meer belangstelling voor de integrale benadering, aangezien veel problemen niet geïsoleerd kunnen worden benaderd. Een goed voorbeeld hiervan zijn de […]

Omgevingsfactoren

De omgevingsfactoren beïnvloeden de organisatie indirect en zijn slechts in beperkte mate te beïnvloeden door de organisatie. Deze factoren zijn echter van zeer groot belang voor het succes van organisaties. In de volgende paragrafen zullen de volgende omgevingsfactoren worden behandeld: • milieufactoren (i.3.1) • technologische factoren (1.3.2) • demografische factoren (1.3.3) • economische factoren (1.3.4) […]

De begrippen ‘materiële’ en ‘formele’ wetten

Wetgeving Wetgeving is een belangrijk instrument van de overheid om haar taak te kunnen vervullen. Wetgeving is geen doel op zichzelf, maar een middel om ontwikkelingen in de maatschappij te volgen of te sturen. Wetgeving kan worden omschreven als het maken van regels, die voor herhaalde toepassing vatbaar zijn en waarvan de naleving kan worden […]

Materieel en formeel recht

Dwingend en aanvullend recht Dwingend recht legt verplichtingen op: partijen mogen er niet van afwijken. Publiekrecht is vrijwel altijd dwingend recht. • Voorbeeld Een gemeente mag een bouwer geen bouwvergunning verlenen als het bouwplan in strijd is met het bestemmingsplan. De Woningwet staat dat niet toe, zelfs niet als gemeente en bouwer dat bouwplan allebei […]

Temple Brew House

Temple Brew house is een typisch Engelse pub waar je uitstekend kunt eten. De bruine inrichting, de houten tafels en het lage plafond geven de pub een huiselijke uitstraling. Het is nog rustig in de pub zo vroeg op de avond, waardoor ik direct word geholpen. Aan de bar bestel ik de specialiteit van het […]

Onbereikbare illusie

Dan weet ik vooraf antwoorden op vragen als: is dit wel de juiste partner voor me? Moet ik deze baan wel nemen of moet ik het contact met deze persoon aanhouden of juist verbreken? Dan hoef ik mijn keuzes niet meer te beredeneren, maar weet ik gewoon wat ik moet doen. Mijn nieuwsgierigheid naar al […]

Het Boek van de Waarheid

“De eerste dag van onze ontmoeting heb ik je iets verteld over het genootschap Terra Nova, een genootschap dat de nieuwe aarde voorbereidt. De kennis van Het Boek van de Waarheid is alleen toegankelijk voor de leden van dit genootschap. De exacte inhoud van Het Boek van de Waarheid blijft voor jou een geheim, totdat […]