Gedrag van groepen en (groeps)productiviteit

Bij alle denkbare tegenstrijdigheden tussen de verschillende belangen is er ten minste steeds toch één gemeenschappelijk belang, namelijk de instandhouding van de organisatie. Immers, het voortbestaan van deze bron stelt allen in staat (een deel) van de eigen belangen te realiseren. Daarvoor moet (soms) iets ingeleverd worden. Daarvoor krijgt men echter ook iets terug. Soms […]

Standaardprocedures

Coördinatie kan dus ook tot stand worden gebracht door richtlijnen die algemene geldigheid hebben en als zodanig de concreet te nemen beslissingen beïnvloeden. Hierbij kan dus onderscheid gemaakt worden tussen beleidsrichtlijnen, standaardmethoden en standaardprocedures. Beleidsrichtlijnen, standaardmethoden en standaardprocedures Voordat we in hoofdstuk 10 verschillende actieplannen bespreken, dienen kantoorruimte huren eindhoven we ook stil te staan […]