Een speciale aantrekkingskracht

Het is in mijn opinie niet de sex die twee mensen het sterkst met elkaar verbindt, maar de liefde. En juist dat laatste mis ik sinds Kathleen is vertrokken. De liefde en aantrekkingskracht tussen man en vrouw zijn bijzondere fenomenen. Een man die succesvol is, heeft een speciale aantrekkingskracht op vrouwen. Hij straalt dat op […]

Een periode van reflectie

Voor de veiligheid heb ik de sleutel van de balkondeur in de vuilnisbak gegooid, om maar nooit in de verleiding te kunnen komen daadwerkelijk te springen. Mijn moeder is niet voor niets voor mijn geestesoog verschenen en af en toe tref ik haar in mijn dromen aan, waar zij mij moed inspreekt. Hierdoor herinner ik […]

De hectische wereld van derivaten

Toch blijven de onrustige gevoelens mijn leven beheersen. Wat heb ik straks aan een Ferrari als ik nauwelijks de tijd heb om ervan te genieten? En niet alleen voor mijn nieuwe speeltje heb ik geen tijd, ook voor Kathleen ontbreekt er voldoende tijd en dat zet onze relatie verder onder druk. Ze is een begerenswaardige […]

Type oriëntatie

Type oriëntatie bepaalt internetgebruik en marketingaanpak Bepalen welke oriëntatie bij de organisatie past is belangrijk, omdat het bepaalt wat internet kan doen – of juist niet. Bij interne of doelgroeporiëntatie wordt internet in feite toegevoegd aan de reguliere bedrijfsprocessen. En in deze gevallen blijven ook de traditionele marketingsprincipes en -aanpakken vanuit het doelgroepdenken van toepassing. […]

Procesactiviteiten in stappen

Het in kaart brengen van de procesactiviteiten vindt plaats in een aantal stappen: Procesanalyse. Het productieproces wordt ontleed in verschillende bewerkingen, waarbij vanuit het fabricageschema worden aangegeven: de onderdelen, grondstoffen en materialen waaruit het product is opgebouwd; de noodzakelijke bewerkingen; het eindproduct. Bewerkingsanalyse. De bewerkingen worden als onderdelen van het proces onderscheiden in te verrichten […]

Controlefunctie, informatievoorziening en control(e)

Voor de bepaling van de informatiebehoefte in de organisatie en het vaststellen van de wijze en de vorm waarin en de frequentie waarmee informatie ter beschikking zal moeten komen, is het nodig te weten wie, waar in het bedrijf welke beslissingen mag nemen. De informatiebehoefte en de daarop in te richten informatievoorziening wordt in samenhang […]

Prestatiebeoordeling

Na een periode die vooraf is bepaald worden de behaalde resultaten vergeleken met de gestelde normen. Daarbij komt ook de vraag aan de orde wat de oorzaken zijn van eventuele afwijkingen en welke wensen de medewerker heeft op het gebied van verdere opleiding en bijscholing. Ook zullen er nieuwe prestatienormen voor de volgende periode moeten […]

Communicatie en beïnvloedende factoren

Een aandachtspunt dat in algemene zin geldt voor elk van de vier aspecten is dat hoe beter de verschillende aspecten waarneembaar en bespreekbaar zijn, hoe doeltreffender het betreffende aspect gecommuniceerd kan worden. Dit betekent voor het zakelijke aspect dat eenvoud van stijl, zoals korte zinnen, bekende woorden, een heldere structuur (logische volgorde en overzichtelijke opbouw […]

Competentiemanagement

De laatste tijd doet het zogenaamde ‘competentiemanagement’ nogal opgang: ‘de juiste mensen de juiste dingen laten doen’ populair gezegd. Voor de ontwikkeling van competenties (kennis, vaardigheden, gedrag en ervaring) hebben sommige bedrijven zelfs (een) competentiemanager( s) aangesteld (zie voorbeeld Ericsson). De opgave voor competentiemanagement en -managers is: de strategische kennis van de bedrijfsleiding vertalen in […]

Werving

Werving heeft betrekking op het aantrekken van mogelijke kandidaten voor bepaalde functies. De personeelsafdeling zal veelal de medewerkers voor ‘lagere’ functies aarnrekken via bepaalde standaardprocedures, bij voorkeur in overleg met de afdeling waar de medewerkers hun werkkring zullen vinden. Het aantrekken van ‘hoger’ leidinggevend kader voor sleutelfuncties in de organisatie of het aantrekken van directiemedewerkers […]