Automatiseren van de werkplek is uit de mode

Automatiseren van de werkplek is uit de mode De mens hoeft zich niet langer bedreigd te voelen door zijn eigen machines. Aan de trend om steeds meer werk te automatiseren, is een einde gekomen, zo blijkt uit onderzoek onder Duitse industriebedrijven. Veel ondernemingen blijken de automatisering terug te dringen, omdat machines minder flexibeI zijn dan […]

Gedecentraliseerde divisiestructuur (of SBU-structuur)

Gedecentraliseerde divisiestructuur (of SBU-structuur) In de gedecentraliseerde divisiestructuur worden activiteiten gegroepeerd naar de eindprestatie die de doelstelling van de functies vormt naar product, markt of geografisch gebied. De gedecentraliseerde divisiestructuur ontstaat bij een toenemend aantal verschillende product-marktcombinaties of geografische gebieden. Het belangrijkste doel van deze organisatiestructuur is de slagvaardigheid te verbeteren overeenkomstig de behoeften van […]

Structureren van organisaties

In deel 2 is aandacht gegeven aan het richten van de organisatie op de omgeving en het positioneren van de organisatie in de omgeving om op langere termijn te kunnen voortbestaan. Vervolgens moet de vraag worden beantwoord hoe de organisatie eruit moet zien om gekozen doelstellingen te kunnen bereiken. Op welke wijze moeten mensen en […]

Een uitdagend ‘lateraal’ idee

Een bekend voorbeeld heeft met winkeldiefstal te maken. Een uitdagend ‘lateraal’ idee is: geeft alle artikelen weg, dat lost dit winkeldiefstalprobleem definitief op. Deze ‘tussenoplossing’ genereert daarna bijvoorbeeld het vol gende idee: ‘hef een entree of laat contributie betalen en pas deze aan aan de omzet’. Met enige aanpassing zijn deze ideeën wellicht later kantoorruimte […]

De situatie

De situatie kan zich bijvoorbeeld voordoen dat twee alternatieven tot hetzelfde eindresultaat leiden, zij het op verschillende wijzen. In een dergelijk geval is het noodzakelijk een nadere uitspraak te doen over de weg die men wil bewandelen. Stel het geval dat een bedrijf zich in een buitenlandse markt wil gaan begeven, waarbij twee mogelijkheden ontstaan, […]

Overname problemen

.Inmiddels ziet men dat de samensmelting (stilzwijgend?) is ontbonden. De vroegere NMB Bank opereert nu onder de naam ING Bank, terwijl de Postbank onder de oude naam voortgaat. Een tweede vorm is de acquisitie of overname, waarbij de ene onderneming door middel van een vriendelijk of vijandig bod een andere onderneming overneemt. In ons land […]

Ervarings- of leerkromme: het ‘experience’-effect

Het ‘experience’ -effect houdt in dat de kostprijs van een product kan dalen met een percentage van 20 tot 30 bij een verdubbeling van de geaccumuleerde productie. De geaccumuleerde productie is het aantal eenheden dat tot een bepaald moment vervaardigd is. Aan het ‘experience ‘-effect liggen onder meer de volgende oorzaken ten grondslag: hogere productiviteit […]

Strategisch management: een luxe of noodzaak?

Strategisch management: een luxe of noodzaak? Naarmate de omgevingsdynamiek toeneemt wordt het noodzakelijker om expliciet aandacht te besteden aan strategieformulering. Het wordt dan steeds moeilijker om op een intuïtieve manier een goed inzicht te krijgen in het veranderende krachtenveld waarin de organisatie zich bevindt_ In een dergelijke situatie is een impliciete omgevingsstrategie beslist ontoereikend. Voor […]

Arbo risico-inventarisatie

Arbo risico-inventarisatie en plan van aanpak Vanaf 1 999 zijn alle arbeidsorganisaties met honderd of meer werknemers verplicht jaarlijks een risico-inventarisatie en een plan van aanpak te maken over arbeidsomstandigheden (ingevolge de Arbowet – Arbeidsomstandighedenwet). Het gaat bij arbeidsomstandigheden niet alleen om veiligheid en gezondheid maar kantoorruimte huren eindhoven ook om welzijn. Dit plan van […]

Effecten van nationale cultuur op organisaties

Effecten van nationale cultuur op organisaties Uit onderzoek (van Hofstede, Trompenaars e.a.) blijkt dat er een relatie bestaat tussen de cultuur van een land en het relatief vaak voorkomen van bepaalde organisatiemodellen. Organisaties in Nederland, Scandinavische en Anglo-Amerikaanse landen (kleine machtsafstand en lage mate van onzekerheidsvermijding) zijn over kantoorruimte huren eindhoven het algemeen vrij informeel […]