Een gestage groei

Een gestage groei van het Bruto Nationaal Product (BNP) leidt doorgaans tot meer uitgaven van consumenten, en het biedt logischerwijze kantoorruimte huren eindhoven kansen voor nieuwe ondernemingen en nationale en internationale ontwikkelingen ondersteunt de groei van bestaande bedrijven. Andere belangrijke aspecten zijn de loonkostenontwikkelingen en arbeidsproductiviteit. Naast nationale economische factoren zijn ook internationale economische ontwikkelingen […]

Factoren met betrekking tot de eigenaar-leider

Als een organisatie niet zelf over alle benodigde middelen beschikt, moet men financiële middelen van buiten aantrekken, kan men samenwerking met een ander bedrijf zoeken en dergelijke. Er zal steeds beslist moeten worden over de wijze waarop kantoorruimte huren eindhoven de middelen het best en economisch verantwoord kunnen worden besteed. Plannen dienen op voldoende en […]

Verplichte ondersteuning door de Arbodienst

Arbo-investering betaalt zich terug De Nederlandse overheid is er blijkbaar nog niet van overtuigd, maar volgens de brancheorganisatie van Arbodiensten, BDA, hebben bedrijven die minimaal 400 euro investeren in Arbomaatregelen met minder ziekteverzuim te kantoorruimte huren eindhoven maken. Bedrijven die minder uitgeven, hebben juist een hoger ziekteverzuim. Volgens een eind 2001 gehouden onderzoek van de […]

Omgevingstheorie

Omgevingstheorie In theorievorming staat vanaf ± 1965 de externe omgeving van de organisatie als ‘zelfstanomgevingstheorie dige’ omringende eenheid centraal. Omgevingstheoretici trachten een zodanig pakket aan begrippen te ontwikkelen dat het gebeuren in ‘de omgeving’ overzichtelijk wordt. In verband met vraagstukken van organisatie en leidinggeven is het dan van belang naast een kantoorruimte huren eindhoven typologie […]

Managementcyclus

De bijsturing moet aangepast worden aan de behoefte. De algemeen directeur zal een systeem hebben dat anders werkt dan dat van een hoofd van een afdeling. Ook de omvang van de organisatie of van een afdeling zal van invloed zijn. Centraal staat kantoor huren eindhoven de vraag naar de behoefte aan een controlesysteem. De informatie […]

Raad van Commissarissen

Raad van Commissarissen De Structuurwet van 197 1 – en de voorgenomen wijzigingen via het wetsvoorstel 200 1 Raad van voor grotere vennootschappen stelt een Raad van Commissarissen (RvC) verplicht. De Commissarissen (RvC) dagelijkse leiding berust bij de directie, maar de RvC is de hoogste instantie. De hoofdtaak bevoegdheden van de RvC is het kantoor […]

Grote plannen

Grote plannen lnmiclclels heeft Chaclha Mexx uitgebom1·cl tot een internationaal befaamd merk, met 580 \1·i11kcls, Ycrkooppuntcn in ,-eertig \’erschillcndc landen en een jaarlijkse om1ct \·an €565 miljoen. De laatste jaren groeide de om1ct elk 1aar met 1o’n 30’X,. Maar Mcxx is nog kantoor huren eindhoven te klein naar Chadha’s zin en \·oor de komende jaren […]