In één oogopslag

Een expert worden in schaken is moeilijker en gaat langzamer dan leren lezen omdat er in het ‘alfabet’ van schaken veel meer letters zitten en omdat de ‘woorden’ uit een groot aantal letters bestaan. Maar na duizenden uren oefening zijn schaakmeesters in staat een stelling in één oogopslag te overzien. De enkele zetten die bij […]

De wereld is moeilijk

Het is niet de schuld van de experts; de wereld is moeilijk Het voornaamste punt van dit hoofdstuk is niet dat mensen die proberen de toekomst te voorspellen veel fouten maken. De eerste les is dat voorspellingsfouten onvermijdelijk zijn omdat kantoor huren eindhoven de wereld onvoorspelbaar is. De tweede is dat een sterk subjectief vertrouwen […]

Verderfelijke effecten

De bias van achterafkennis heeft verderfelijke effecten op de oordeelsvorming van beslissers. Waarnemers zijn erdoor geneigd de kwaliteit van een beslissing niet te beoordelen aan de hand van de zorgvuldigheid van het proces maar aan de hand van de uitkomst van dit proces.? Denk aan een ongevaarlijke chirurgische ingreep waarbij zich een onvoorspelbaar ongeluk voordoet […]

De obstakels

Een van de obstakels die Galton moest wegnemen, was het probleem van het meten van regressie tussen variabelen die op verschillende schalen worden gemeten, bijvoorbeeld gewicht en kwaliteit van pianospel. Dit kan door de populatie als kantoor huren eindhoven referentiepunt te nemen. Stel dat het gewicht en pianospel gemeten zijn van honderd kinderen in alle […]

Economische waarde

Het Linda- en het serviezenvraagstuk hebben exact dezelfde opzet. Kans is, net als economische waarde, een somachtige variabele. Dat is te zien aan de volgende vergelijking: Dit is ook de reden dat enkele evaluaties van het Linda-vraagstuk een minder-is-méér-patroon opleveren, net als in Hsee’s serviezenvraagstuk. Systeem r middelt flexplek huren eindhoven in plaats van dat […]

Het experiment

Hierna kwam het beste onderdeel van het experiment. Na de vragenlijst te hebben ingevuld kregen de respondenten korte tekstjes met argumenten ten gunste van diverse technologieën te lezen. Sommigen kregen argumenten te lezen die de voordelen van de technologie bevestigden; anderen argumenten op het gebied van risicobeperking. De teksten flexplek huren eindhoven bleken de emotionele […]

Een weloverwogen poging

Nick Epley en Tom Gilovich ontdekten dat aanpassing een weloverwogen poging is om redenen te vinden om af te wijken van het referentieniveau. Mensen die geïnstrueerd werden om hun hoofd te schudden wanneer ze een referentieniveau te horen flexplek huren eindhoven kregen (alsof ze het referentieniveau verwierpen), weken sterker van het referentieniveau af, en mensen […]

Heuristiek in drie dimensies

Heuristiek in drie dimensies Bekijk het volgende plaatje en beantwoord de vraag die eronder staat. Het voor de. hand liggende antwoord is snel gevonden: de figuur rechts is langer. Als we er echter een liniaal bij pakken, zien we dat beide flexplek huren eindhoven figuurtjes exact even lang zijn. Uw indruk van hun relatieve lengte […]

Een andere methode

Ik besloot een andere methode te gebruiken, waarbij ik de mappen niet langer achtereenvolgens doornam. Ik las van alle studenten de antwoorden op de eerste vraag en ging vervolgens over op de tweede. Ik noteerde de cijfers op een cijferblad flexplek huren eindhoven achterin de map, zodat ik de antwoorden kon lezen zonder de cijfers […]

Spanning en inspanning

Spanning en inspanning De wederkerige relatie tussen associatieve verbanden was een belangrijk thema in wat ik heb geschreven over associatieve samenhang. Zoals we hebben gezien, zijn mensen die gedwongen worden te ‘lachen’ of te ‘fronzen’ door een flexplek huren eindhoven potlood tussen de tanden of een knikker tussen de wenkbrauwen te klemmen eerder geneigd de […]