Managementtheorieen

Managementtheorieen richten zieh vooral op organisatiestructuren en de effectiviteit van systemen, op efficiency en rendement. Macht lijkt daarbij een blinde vlek, maar is een belangrijk gegeven als we de werking van organisaties willen begrijpen. Macht is het vermogen om het gedrag van anderen (individuen of groepen) te beheersen en daardoor gehoorzaamheid af te dwingen of, […]

Vanaf de eerste beschaving

Vandaar was het nog maar een kleine stap naar het systeem van massaproductie, dat zo’n enorme sprong in de productiviteit zou realiseren. Maar intussen moet worden opgemerkt dat het vak van de monteur overbodig was geworden, net als dat van de ambachtelijke textielarbeider v66r hem. Vanaf de eerste beschaving was de mens kantoorruimte huren eindhoven […]

Bepaalde beroepsgroepen

‘Het proces dat nu zo de aandacht trekt, hebben we al jaren eerder doorgemaakt. Maar niemand heeft het opgemerkt, omdat we per saldo steeds meer mensen kantoorruimte huren eindhoven in dienst hebben genomen. Dat proces was ook niet pijnloos, want bepaalde beroepsgroepen hebben weinig kansen. Mensen die zieh de laatste vijftien jaar niet verder hebben […]

Alle macht aan de aandeelhouders

De Duitsers waren destijds de meest fervente voorstanders van strenge regels die hun nu echter als een molensteen om de nek hangen. Want medio 2002 wankelt het land op de rand van een recessie, maar het is niet in staat zijn economie te stimuleren, omdat kantoorruimte huren eindhoven de mimte van het begrotingstekort al vrijwel […]

Het laagste toezichthoudende niveau

De consequentie is dat het laagste toezichthoudende niveau aan de productielijn -de Vorarbeiter (voorman) – is weggesneden. Zijn taken zijn nu verdeeld over de teamleden, die er dus extra verantwoordelijkheden bij hebben gekregen. En in de tussentijd draait de productie door. Hetzel(de werk stelt hagere eisen Zo’n twintig jaar geleden vormde de industriele massaproductie nog […]

Een hardnekkig armoedeprobleem

Dat leidt tot een hardnekkig armoedeprobleem. In 2001 verrichtte de University of Bristol een grootschalig onderzoek naar de omvang van kantoorruimte huren eindhoven de armoede in het Verenigd Koninkrijk. ‘We waren geschokt’, zei een van de auteurs van het onderzoeksrapport.’ 3 ‘We verwachtten een klein aantal mensen te vinden, niet de omvang die we aantroffen. […]

SCOR staat voor supply chain operations reference

Hoe kan SCM de logistieke prestaties van samenwerkende organisaties verbeteren? In dit hoofdstuk hebben we een aantal concepten besproken, die gebruikt worden bij de inrichting van logistiek en andere samenwerkingsverbanden, in een keten. We spreken over een keten bij twee ofmeer interfaces tussen ondernemingen. Dat wil zeggen dat er minstens drie schakels vrijwillig moeten samenwerken. […]

De NEVEM

In 1973 werd in Nederland de NEVEM opgericht. Dit stond voor de Nederlandse Vereniging voor Logistiek Management. Later omgedoopt tot de Vereniging Logistiek Management (VLM). In die tijd werd het gebruik van de computer steeds meer gemeengoed. De nadruk hierbij lag op de kosten van de hardware. De pakketten draaiden meestal in een batch-run. Dit […]

Advanced planning and scheduling (APS)

SaaS Software as a service (SaaS) wordt ook wel eens software on demand genoemd. Het is een stuk software die als een onlinedienst wordt aangeboden. De klant hoeft de software niet aan te schaffen. Het gebruik kan Advanced planning and scheduling (APS) bijvoorbeeld via een contract per rnaand per gebruiker. De aanbieder van SaaS zorgt […]

Het ophalen van materialen

Op elk werkeiland liggen alle onderdelen en gereedschappen voor het grijpen, die de medewerker nodig heeft. lets verkeerds toevoegen kan dus haast niet, en er gaat geen tijd verloren met het ophalen van materialen. Sterker nog, magazijnen zijn overbodig geworden, nu de voorraden zijn verschoven naar ‘supermarkten’ rondom de eilanden, die worden bevoorraad via een […]