De Nederlandse werknemers

Van de Nederlandse werknemers zegt 43% zieh zorgen te maken over de toekomst van de onderneming waar zij werken, van de Belgische werknemers 48%. Ongeveer kantoorruimte huren eindhoven een kwart zegt onzeker te zijn over hun baan, ook als zij zelf goed functioneren. Werkonzekerheid lijkt het meest in het oog springende kenmerk van de nieuwe […]

Het proces als geheel

Heeft iemand nog een overzicht van het proces als geheel?Van Mourik:’Nee, dat is veel te complex, dat kan een man niet meer overzien. Het inzicht in de onderlinge relaties is heel ingewikkeld, omdat je voortdurend verfijningsslagen maakt. Dat kan alleen met een computerprogramma, en dan moet je algauw denken aan vele duizenden planningsregels, met kantoorruimte […]

De formele besturingsstructuur

In een herseneconomie wordt het’industriele model’ van standaardisering, bevel en controle in toenemende mate disfunctioneel. De mate waarin een organisatie adequaat kan reageren op haar omgeving, is immers afhankelijk van het aantal interne variabelen kantoorruimte huren eindhoven dat van boven af kan worden gestuurd. Naarmate het productieproces ingewikkelder wordt, hebben bedrijven steeds meer ‘mentale overcapaciteit’ […]

De beta-universiteiten

En de belangstelling van de wetenschappers loopt ook niet altijd parallel met de belangen van het bedrijfsleven. ‘De industrie roept bijvoorbeeld dat de kantoorruimte huren eindhoven universiteiten te weinig doen aan polymeerchemie. Maar dat is voor onderzoekers niet zo interessant. Een beetje saaie bouwstenenchemie: als je een lange keten hebt, heb je een polymeer. En […]

Mass costumization

Mass costumization zou je kunnen omschrijven als massaproductie per enkel stuk. Standaardproducten worden samengesteld aan de hand van de wensen van de individuele klaut. Ook hiervan biedt Dell een voorbeeld. De klauten kunnen via internet kantoorruimte huren eindhoven hun eigen computer samenstellen in een modulair systeem, als een bouwwerk uit legoblokjes. Daarna worden de specificaties […]

Techniek en werk – werk en techniek

Techniek en werk – werk en techniek De herseneconomie heeft betrekking op de verschuiving van materiele productie naar abstracte productie, het verwerken van informatie. Mensen vormen de schakel tussen materie en informatie. Ze leven als het ware in twee werelden en kunnen gemakkelijk kantoorruimte huren eindhoven overschakelen van de ene naar de andere. Zoals we […]

Integrale Organisatievernieuwing Stadskanaal (IOVS)

De verandering Het project Integrale Organisatievernieuwing Stadskanaal (IOVS) ging eind 1986 van starten liep tot eind 1 992. Het doel was tegelijkertijd de kwaliteit van het werk, van de arbeidsverhoudingen en van de organisatie te veranderen. Daartoe werd de regelcapaciteit zo diep mogelijk in de organisatie neergelegd. Vertrouwen was het hoofdbestanddeel van het proces en […]

De arbeidsorganisatie

Er werden wetenschappelijk onderzoekers ingezet om een oplossing voor deze problemen te vinden. Al experimenterend pasten zij zowel de werkmethode als de arbeidsorganisatie zodanig aan dat er weer zelfstandige teams ontstonden, die snel konden reageren op onveilige en onzekere situaties. De resultaten ten aanzien van zowel de productiviteit als het kantoorruimte huren eindhoven ziekteverzuim waren […]

Het belang van aandeelhouders

In de managementliteratuur wordt vaak een onderscheid gemaakt tussen control systems en commitment systems, beheerssystemen en betrokkenheidssystemen. ‘Beheerssystemen zijn sterk hierarchisch en benadrukken verschillen in status. In een controlesysteem zijn de activiteiten van managers erop gericht “productie te draaien”. Betrokkenheidsystemen zijn gericht op kantoorruimte huren eindhoven verhoging van de productie door werknemerstevredenheid. Zij benadrukken decentralisatie […]

De operator aan het telefoontoestel

Het werk van de operator aan het telefoontoestel wordt geheel bepaald door de techniek. Jac Yermeer, director contact services van SNT, de marktleider in de callcenterbranche in Nederland,geeft een extreem voorbeeld.’We hebben van KPN de dienst nummerinformatie overgenomen, het vroegere 008. Een gesprek duurt ongeveer 56 seconden in operatortijd.Als je die tijd kunt kantoorruimte huren […]