Een keten met vier schakels

Het betreft een keten met vier schakels: leverancier, producent, groothandel en detailhandel. In figuur 4.3 is op de horizontale as weergegeven de gemiddelde doorlooptijd in dagen per schakel. Op de verticale as staat de waarde die met de voorraden gemoeid is. We zullen voor kantoor huren per uur eindhoven alle duidelijkheid een voorbeeld volgen hoe […]

Logistieke besturing

Welke manieren bestaan er am de logisliek le besturen? Er is een duidelijk verschil te onderkennen in de wijze waarop we voorraden aansturen. Als we voor het KOOP produceren, moeten we voorspellen wat we nodig hebben. Dat kamt omdat de doorlooptijd te lang is ten opzichte van wat de klant ervoor over heeft. In dat […]

Traditionele marketingwaarden

Opvallend is dat traditionele marketingwaarden ook bij toepassing van een totaal andere manier van werken in stand blijven. Wel krijgen ze een andere invulling en kamen er extra factoren bij. Uitgaande van de vier P’s levert e-marketing toegevoegde waarde. In de eerste plaats is dit mogelijk door het verbeteren van de efficiency van traditionele marketingfuncties. […]

Meer efficiency

Doordat hiermee de processen helderder worden en doordat ook duidelijker wordt wie nu voor wat verantwoordelijk is, hoopt KLM meer efficiency te bereiken. Ook wordt duidelijker wat de invloed is van de verschillende componenten (afdelingen) op elkaars processen, en ze kunnen hier afspraken over maken. De diensten aan de fabriekszijde bieden hun producten aan in […]