Lean nog te vaak ongestructureerd

Lean nog te vaak ongestructureerd Nederlandse bedrijven ‘zeggen’ bezig te zijn met lean. Maar vooralsnog wordt er door allerlei managers vooral over lean gepraat. Bezig zijn met lean zoals Toyota’s Taiichi Ohno het bedoelde zijn er maar weinig. De focus bij zowel productiebedrijven als dienstverleners ligt te veel op lean benaderen vanuit de instrumentele kant, […]

Het groeien van populariteit

Met het groeien van populariteit van het concept groeit ook het aantal critici: haalbaarheid en winstgevendheid zouden niet realistisch zijn en tevens kantoor huren eindhoven zijn er duurzaamheidaanhangers die stellen dat het slechts hetzelfde verhaal in een nieuw jasje is. In deze paragraaf diepen we het C2C-concept uit om meer duidelijkheid te krijgen. Ook gaan […]

De inrijstelling en doorrijstelling

Palletstellingen zijn vooral geschikt voor hoeveelheden per artikel die beperkt zijn tot een grijplocatie en enkele bulklocaties. Als de voorraad van een bepaald artikel relatief groot is, behoeft men niet op ieder moment elke pallet te kunnen bereiken. In dat geval bieden de inrijstelling en doorrijstelling uitkomst. Bij deze opslagmethodiek worden de pallets achter elkaar […]

Stadia in de transport

Stadia in de transport Het transport bestaat uit een aantal stadia: • de voorbereiding; de planning; • de controle; • de financieel administratieve afhandeling; • de beheersing door middel van managementinformatie. De voorbereiding van het transportproces betreft de aquisitie van lading direct ofvia een vrachtuitwisselingssysteem, en informatie over kantoor huren eindhoven transportmogelijkheden. EDI en internet […]

Het gebruik van ICT in de transportsector

Het gebruik van ICT in de transportsector is de afgelopen jaren toegenomen. De aandacht lag daarbij vooral op investeringen in internettoepassingen en voertuigautomatisering. lntegratie van de bestaande en nog aan te schaffen ICT-systemen blijft het belangrijkste aandachtpunt voor de komende jaren. 7.5.3 Tracking en tracing Tracking en tracing is simpel gezegd het volgen van goederen. […]

Voorraad als buffer

Voorraad als buffer Wanneer de aanvoer van grondstoffen stagneert, kan het verwerkingsproces dankzij de aanwezigheid van een voorraad grondstoffen voorlopig ongestoord worden voortgezet. Wanneer de afzet tijdelijk stokt, hoeft de productie niet ogenblikkelijk te worden gestaakt, omdat de voort te brengen producten op voorraad kunnen worden gelegd. Wanneer de productie door technische storingen wordt lamgelegd, […]

Groepsgewijze fabricage

Groepsgewijze fabricage Bij de groepsgewijze fabricage heeft men een zodanige indeling van machines gemaakt, dat groepen op elkaar gelijkende producten op een logische manier door de werkplaats heen stromen. In figuur 6.14 geven we een voorbeeld van een groepsgewijze indeling. De indeling van de lay-out vindt plaats op basis van de verschillende groepen producten. Bijvoorbeeld […]

De resultaten van de evaluatie

De resultaten van de evaluatie worden vervolgens aan de leveranciers voorgelegd en met hen besproken. In de praktijk is gebleken dat deze gesprekken vaak leiden tot belangrijke verbeteringen in de relatie met de leverancier. Het voordeel van deze methode is gelegen in haar eenvoud. De nadelen zijn dat de evaluatieresultaten berusten op een persoonlijke beoordeling […]

Interne integratie

Stadium 4: interne integratie. In dit stadium ligt de nadruk op inkopen op basis van total cost of ownership. Dit betekent dat naast de directe aankoopprijs ook de overige kosten die verband hebben met de levering, zoals het onderhoud en het gebruik in beschouwing wordt genomen om uiteindelijk tot de meest optimale leverancierskeuze te komen. […]

De sS-bestelmethode

De sS-bestelmethode heeft eveneens een vast bestelmoment; nu s genoemd. De bestelserie is echter variabel. De bestelmomenten zijn vast. Als op het vastgestelde bestelmoment de (economische) voorraad kleiner is dan s, wordt een zodanige bestelling geplaatst dat de vergaderruimte huren eindhoven (economische) voorraad hierdoor gelijk wordt aan het niveau S. De hoogte van s en […]